خانم دکتر صدیقه لطفی

Dr. Sedigheh Lotfi

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186247)

41
74
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی