فصلنامه شهر پایدار

Iranian Geography and Urban Planning Association

فصلنامه شهر پایدار تنها نشریه علمی پژوهشی و تخصصی در حوزه پایداری و توسعه پایدار شهری در کشور است که در نشریات دیگر کمتر به این موضوعات پرداخته شده است و می ­تواند زمینه ارائه دستاوردها و تحقیقات علمی کشور پیشگام باشد. این فصلنامه به زبان فارسی چکیده مبسوط به زبان لاتین منتشر می شود که در زمینه مطالعات شهری در حوزه رویکردهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به مفاهیم و تحقیقات ارزشمند پژوهشی می پردازد که از سال ۱۳۹۷ با حمایت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران منتشر شده است. نشریه شهر پایدار در راستای معرفی دستاوردهای محققان ایرانی به جامعه علمی جهانی در حوزه شهری، سعی دارد تا ضمن نمایه کردن خلاصه تفصیلی (خلاصه تمام نما) مقالات به زبان انگلیسی و ثبت آنها در پایگاه­ های استنادی معتبر جهان، بتواند در آینده‌ای نزدیک با بین المللی کردن هیئت تحریریه و داوران در چاپ دستاوردهای محققان غیر ایرانی به زبان انگلیسی نیز همت گمارد.

فصلنامه شهر پایدار با شماره شاپا (۶۱۵۱-۲۴۷۶) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۳۱۳۰۹۳/۱۸/۳/ مورخ۱۳۹۷.۱۲.۰۷ از شماره بهار ۱۳۹۷ موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات