ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات معماری و شهرسازی

تعداد نتایج در هر صفحه

Scientific Journal of Iranian Urbanism

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2717-0918

Iranian Geography and Urban Planning Association

شماره استاندارد: 2476-6631
شاپای الکترونیک: 2476-6151

Journal of Iranian Handicrafts

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2645-7504
شاپای الکترونیک: 2645-7709

Studies of urban structure and function

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2383-0832

Journal urban planning and Architectural Environment Identity

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی


ترتیب انتشار:فصلی

Resilient City

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2676-556x

Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-0247

Socio-spatial studies

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, جامعه شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-419x
شاپای الکترونیک: 2645- 420

International Journal of Applied Arts Studies

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 4506 - 25
شاپای الکترونیک: 4670 -258

Journal of Art and Civilization of the Orient

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-6612
شاپای الکترونیک: 2345-6620

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی