فصلنامه معماری و محیط پایدار

Sustainable Architecture and Environment

فصلنامه «معماری و محیط پایدار» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «معماری، شهرسازی و محیط پایدار» با کسب مجوز انتشار از جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مطابق با نامه شماره ۷۶۸۴۱/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش:
معماری و معماری پایدار - فناوری های جدید ساخت
معماری منظر - مطالعات فضاهای شهری
معماری داخلی، مطالعات معماری - مطالعات محیطی
زیست بوم، اقلیم و انرژی - انرژی در معماری
طراحی شهری و طراحی محیطی - مرمت بناهای تاریخی
تکنولوژی ساخت و سازهای نو - آموزش معماری پایدار
تاریخ و حفاظت معماری - جامعه شناسی و معماری
معماری زمینه گرا - فلسفه و معماری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات