خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10,317
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 47
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 44 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 87 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

جایگاه فضای عبادی - مذهبی در نظام معماری خانه زرتشتی با تاکید بر مبانی اعتقادی زرتشتیان (نمونه مورد مطالعه: خانههای زرتشتی نشین یزد ) نوشته عیسی قاسمیان اصل و ملیحه تقی پوربررسی نقش سازگاری فضا در ارتقا کارایی عملکردی مدارس نمونه موردی (مدرسه مروی ،البرز ،فیروز بهرام) نوشته فرزانه نریمانی و ملیحه تقی پوربررسی روابط ساختاری بین سرمایه اجتماعی، چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی با آمادگی کارمندان برای تغییر در دانشگاه: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی نوشته زهرا کریمیبررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر رفتار چسبنده هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته حسن فتاحی و صادق صادقیرابطه بین یادگیری خودراهبر با شایستگی و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بردسیر نوشته معصومه قیصریاثربخشی آموزش به شیوه معکوس بر یادگیری و یادداری علوم تجربی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بردسیر نوشته معصومه قیصریشبیه سازی عددی انتقال حرارت بسته های گندم جوانه زده با ابعاد استوانه ای در ماکروویو به روش المان محدود نوشته محمد جواد کاظم زاده پارسیMultiple Correlations of Resilience with Self-Compassion, Self-Control, and Problem-Solving Styles in Emergency Medical Services (EMS) Workers in Isfahan, Iran نوشته Zeinab Gholipourعشق آنت (تحلیلی بر سبک های عشق ورزی، در رمان جان شیفته با توجه به نظریات استرنبرگ) نوشته زهرا رفیعی و محمدرضا تقیهFactors Influencing the Place Attachment’s Users of Social Housing Complexes From the Perspective of Residents (Case Study: Residential Complexes in Districts ۳, ۷, ۹ and ۱۱ of Shiraz City) نوشته Kimia Sadat Tabibzadeh و Hamed Moztarzadeh و Mohammad Parva و Vahideh Hodjatiتاثیر یک دوره تمرین شنای تناوبی شدید بر بیان ژن آلفاسینوکلئین و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگوی cAMP در موش های صحرایی مبتلا به پارکینسون نوشته مهدی جاویدی و مهرزاد مقدسی و محمدامین عدالت منش و مهدی نورابررسی اختلال رفتاری در دانش آموزان نوشته فاطمه گرانپایهبررسی نقش و اثرگذاری بازی های آموزشی در پیشرفت درسی دانش آموزان با نیاز ویژه نوشته زیور نجات پورشرف آبادسفلیمقایسه ابراز وجود و سازگاری زناشویی بین زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان شیراز نوشته آیلار تن آسانافزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند نوشته سیده زهرا موسویبررسی رابطه تامین امنیت انرژی فسیلی و تهدید امنیت زیست محیطی خلیج فارس نوشته محمد رضا قائدیارائه الگوی کسب وکار کوچک در فضای مجازی با رویکرد کارآفرینی نوشته سراج الدین محبیمدل پیش بینی دلبستگی شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز: نقش واسطه ای تعارض و تعهد سازمانی نوشته مرضیه تاجورانبهبود عملکرد رزوناتور قابل تنظیم شانه ای(MEMS) فرکانس پایین، با استفاده از روش تغییر سطح همپوشانی انگشت ها به منظور استفاده در سونارهای فعال نوشته سید مجید حسنی اژدریسنجش و تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری های خدماتی در سطح محلات شهری (مورد مطالعاتی: محلات منطقه پنج شهر رشت) نوشته میلاد بابایی الیاسی