فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری

Urban Environmental Policy

شریه «برنامه ریزی و توسعه محیط شهری» با عنوان قبلی (سیاست گذاری محیط شهری) با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهرسازی، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری» با کسب مجوز انتشار از بیست و یکمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۰ مطابق با نامه شماره ۶۵۴۳۲//ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۰ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و با همکاری انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران منتشر می شود.


فصلنامه برنامه ریزی و توسعه محیط شهری طبق مجوز شماره ۸۸۸۸۷ مورخ ۱۹. ۰۷. ۱۴۰۰ از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

این فصلنامه به موجب تفاهمنامه شماره ۱۲۳۰۴/ ۱۱- ۰۱ مورخ ۰۴. ۰۵. ۱۴۰۰ منعقد شده میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران از همکاری مشترک با این انجمن برخوردار است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات