آقای دکتر مرتضی میرغلامی

Dr. Morteza Mirgholami

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178374)

74
36
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی