آقای دکتر محمدرضا پورجعفر

Dr. Mohammadreza Pourjafar

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179195)

66
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی