آقای دکتر رسول درس خوان

Dr. Rasoul Darskhan

شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178375)

49
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی