آقای حسین ابراهیمی

Hossein Ebrahimi

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178657)

164
94
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی