آقای حسین عربی

Hossein Arabi

استاد،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180615)

59
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی