ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر ناصر مجنون حسینی

Dr. Naser Majnoun Hoseini

استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180004)

خلاصه رزومه علمی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی ناصر مجنون حسینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی ناصر مجنون حسینی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات ناصر مجنون حسینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقسیط کود نیتروژن همراه با محلول پاشی بر برخی از صفات کمی و کیفی گندم پاییزهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندماولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی1383
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه یونهای خاک قبل و بعد از کشت گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای اصلاح خاکهای شوردومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی علفکشهای مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد وصفات مهم زراعی عدس درکشت انتظاری و بهارهاولین همایش ملی حبوبات1384
7دریافت فایل PDF مقالهاثر دمای پایین بر پارامترهای جوانه‌زنی و مقاومت به سرمای گیاهچه در عدس زراعیاولین همایش ملی حبوبات1384
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشت انتظاری و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد در برخی ژنوتیپهای عدساولین همایش ملی حبوبات1384
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی هبستگی و روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات کمی در عدس زراعیاولین همایش ملی حبوبات1384
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین زمان مناسب کوددهی نیتروژن درافزایش پروتئین دانه گندماولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی1388
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرات تیمارهای تراکم بوته وروشهای کنترل علفهای هرزبرعملکرد و اجزاء عملکرد عدس درشرایط کرجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر15رقم عدس درمرحله جوانه زنی و رشدگیاهچه با استفاده ازپلی اتیلن گلیکولیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان تاثیرآللوپاتی برخی عصاره گیاهان دارویی و ادویه ای تانابودی علفهایه رز تاج خروس و سلمه ترهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم گیاهی و مدیریت علف هرزبرروی برخی صفات نخودوبیوماس علف هرزدرنخود زراعی Cicer arietinum L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد ماش (Vigna radaita L) با استفاده از تجزیه علیتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدار تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(Hyoscyamus niger) در شرایط تنش کم آبیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز (رقم امیدبخش D81083)همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
20دریافت فایل PDF مقالهوضعیت و نقش حبوبات در کشاورزی ایرانپنجمین همایش ملی حبوبات1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی نسبت های مختلف کشت مخلوط نواری برعملکردواجزای عملکرد گلرنگ و نخود بهارهپنجمین همایش ملی حبوبات1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتریهای محرک رشد بر بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد بذور پیر شده لوبیاچیتیپنجمین همایش ملی حبوبات1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط خصوصیات مرفولوژی، فیزیولوژی و فنولوژی با عملکرد دانه ماش Vigna radiata L. به کمک تجزیه به عاملهاپنجمین همایش ملی حبوبات1391
24دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی در شرایط آب وهوایی کرجپنجمین همایش ملی حبوبات1391
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی بذور ارقام نخود و عدسنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پراکسیداز و کاتالاز در بذور ارقام کلزا (Brassica napus) با بنیه های متفاوت در مراحل اولیه جذب آبنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر هورمونهای اسیدآبسیزیک و سیتوکینین بر بهبود جوانه زنی بذور ارقام کلزا (Brassica napus) با بنیه های متفاوت تحت تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل اولیه جوانه زنی بذرنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقاضای مقصد برحرکت مجدد اندوخته قبل از ظهور بساک در ژنوتیپ های تریتیکاله هگزاپلوئید تحت شرایط بهینه و محدودیت رطوبتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیکی ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) در کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان کاشت و پیش تیمار بذر بر عملکرد عدسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط همداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهافزایش پروتئین دانه گندم (رقم شیراز) از طریق محلول پاشی وتقسیط کود نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش آبی و کود نیتروژن بر عملکرد لوبیا در لاین امید بخش D81083دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد در مراحل مختلف رشدی ماش اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم بر عملکرد سورگوم دانه ای، آفتابگردان و سویا و عناصر غذایی خاک در سیستم کشت دو گانهاولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی1385
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی بومی و با ارزش مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در منطقه خوزستان و لرستان در شرایط مزرعهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم گیاهی و مدیریت علف هرز بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات کمی نخود زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی کنترل علفهای هرز در پاسخ به مدیریت علف هرز و تراکم گیاهی در نخود زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهبرخی از شاخصهای رشدی دو رقم لوبیا قرمز تحت سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای جوانه زنی دو ژنوتیپ لوبیا قرمز حاصل از پایه های مادری تیمار شده با سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات درصد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در مراحل مختلف رشدی گیاه در منطقه شمال خوزستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد ارقام نوید بخش سویا در استان گلستانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
46دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مرتبط با آن در 90 ژ«وتیپ عدسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر صفات فیزیولوژیکی بر عملکرد نخود سفید در تراکم های مختلف کاشتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا تنش کمبود آب در مراحل اواخر زایشیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
50دریافت فایل PDF مقالهاثرات القا تنش خشکی توسط محلول پلی اتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذر گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی رقابت علف های هرز در عدسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
52دریافت فایل PDF مقالهچگونگی کاهش تنش های زنده و غیر زنده در گیاهان و ایجاد امنیت پایدار در تولیدات محصولات کشاورزیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنش های خشکی و کودهای ماکرو و میکرو در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)همایش ملی گیاهان دارویی1389
54دریافت فایل PDF مقالهاثرات کم آبیاری و مصرف کودهای ماکرو و میکرو بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)همایش ملی گیاهان دارویی1389
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی نانو اکسید آهن و سولفات روی بر میزان رنگیزه های کلروپلاست برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط مزرعههمایش ملی گیاهان دارویی1389
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای بیولوژیک بربهبود میزان پروتئین و عملکرد دورقم لوبیاقرمز و یک رقم لوبیاچیتیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نانوسولفات روی و آهن و تقسیط کود اوره برعملکرد ذرت دشرایط اعمال تنش خشکی درمرحله قبل ازگلدهیدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
58دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مرحله رشد رویشی گز روغنی Moringa peregrina (Forssk.) Fiori تحت تنش شوریدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بادرنجبویه Melissa officinalis Lسومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی1394
60دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شاخص های تحمل در شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی لوبیا چشم بلبلیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
61دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد و فنولوژی لاین های امید بخش لوبیا چیتیششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دو رقم لوبیاششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
63دریافت فایل PDF مقالهلوبیا: مزیت ها، محدودیت ها و راهکارهاششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد نخود در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط دیم شهرستان آوجششمین همایش ملی حبوبات ایران1395

مقالات ناصر مجنون حسینی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش Cicer arietinum L. cv. Kourosh در منطقه کرجدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیمدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچشم بلبلیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایمفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمدیریت بقایای گیاهی گندم برخصوصیات خاک وعملکرد آفتابگردان درسیستم کشت دوگانهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان تغییر تاریخ کاشت با استفاده از روش پرایمینگ بذربر عملکرد دانه واجزاء آن در ارقام نخودفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمزPhaseolus vulgarisبا تاج خروس ریشه قرمزAmaranthu retroflexus با استفاده از مدل افت عملکردفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط نواری سورگوم علوفه ای با لوبیا چشم بلبلی و سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم بوته و کود نیتروژن برعملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیک کلزای پاییزه Brassica napus Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ایSorghum bicolor و ارزن مرواریدیPennisetum sppفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتلفیق عملیات هلینگ آپ و کولتیواسیون با سمپاشی نواری در کنترل علف های هرز مزارع نیشکرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرددر دو رقم عدسLens culinaris Medikفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف های هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد سویه های همزیست ریزوبیومی و کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ ، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در سه رقم لوبیا (.haseolus vulgaris L3)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای فسفری شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم عدس (.ens culinaris L.) در شرایط متفاوت رطوبتیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن برعملکرد واجزاء عملکرد دوژنوتیپ لوبیاقرمزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپیری بذروباکتری های محرک رشد برظهورگیاهچه و عملکرد دورقم لوبیاقرمزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرز بر عملکردنخود زراعیCicer arietinum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرروش های مختلف مدیریت علف های هرزوتراکم گیاهی برکنترل علف های هرزوعملکرد نخودزراعی Cicer arietinum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های مقاوم به تنش خشکی در لوبیای چشم بلبلی با استفاده از شاخص های مقاومتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی Scrophularia striata تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلففصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتریهای محرک رشد و پیری بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی در شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ ریشه و ترکیب های هیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در شرایط کم آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال بذر گیاه دارویی بادرنجبویه Mellissa officinalis L در واکنش به دما وپتانسیل های مختلف آبفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ماشک گل خوشه ای به عنوان کشت اول و کود سبز به همراه سطوح کود نیتروژن برعملکرد ذرت علوفه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت تولید محصولات عمده زراعی در اراضی منطقه هشتگرد با استفاده از روش فایوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ماشک گل خوشه ای به عنوان کشت اول و کود سبز به همراه سطوح کود نیتروژن برعملکرد ذرت علوفه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش کاشت گیاه پوششی و کاربرد نیتروژن بر برخی صفات کیفی و عملکرد ارقام ذرت علوفه ایفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو رقم لوبیا قرمزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی عملکرد دانه و زیست توده نژادگان های عدس (Lens culinaris)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad)مجله تولید گیاهان زراعی1394
38دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد یونجه توسط برخی شاخص های پوشش گیاهی و متغیرهای محیطی در خراسان جنوبی (مطالعه موردی شهرستان سرایان)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ و بسترهای کاشت بر تقویم رشد گیاه دارویی گل میمونی سازوییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و صفات فیزیولوژیک عدس (Lens culinaris L.) به کودهای شیمیایی فسفری و زیستی در شرایط متفاوت رطوبتیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخاطرات زیست‌محیطی حشره‌‌کشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از شاخص EIQفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
42دریافت فایل PDF مقالهاثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی و کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتی ((Phaseolus vulgaris L.فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
43دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیکی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رشد رویشی نسبت به تنش شوریفصلنامه علوم آب و خاک1382
44دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیکی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رشد رویشی نسبت به تنش شوریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرجمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فیتوشیمیایی ۲۵ جمعیت گل راعی (Hypericum perforatum L.) در رویشگاه های طبیعی ایرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم آبیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آماده سازی اسمزی بر جوانه زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه سازی تولیدمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 784 بار

نمودار سالانه مقالات ناصر مجنون حسینی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ناصر مجنون حسینی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه ناصر مجنون حسینی

کلیدواژه های مهم در مقالات ناصر مجنون حسینی

پشتیبانی