ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای حسن علیزاده

Hasan Alizadeh

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180005)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی حسن علیزاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسن علیزاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات حسن علیزاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسرعت دورانی کوبنده و ابعاد سوراخهایپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
2دریافت فایل PDF مقالهاثراترقابت تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) بر روی شاخصهای رشد ارقام کنجد (Sesamum indicum L)همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
3دریافت فایل PDF مقالهچگالی سطح برگ و کارایی مصرف نور ارقام کنجد تحت تاثیر تراکم های تاج خروسهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
4دریافت فایل PDF مقالهکشت مخلوط ابزاری هدفمند در کشاورزی پایدار و نقش آن در مدیریت تلفیقی علف های هرزاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های رشدی ذرت در مقادیر مختلف کود نیتروژن و دزهای علف کشپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (Lپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار شیمیایی بر کیفیت ریزوم قیاقاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرات تیمارهای تراکم بوته وروشهای کنترل علفهای هرزبرعملکرد و اجزاء عملکرد عدس درشرایط کرجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهجذب و کارایی جذب نوردرارقام تک شاخه و چندشاخه کنجدSesamum indicum L تحت تاثیررقابت تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهعملکردنیتروژن گندم زمستانه Triticum aestivum L.) تحت تاثیررقابت جو وحشی(Hordeum spontaneum Kochیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرچند کود درکاهش خسارت گل جالیز(Orobanche aegyptiaca درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهآیا مصرف برگی علف کشهای خاک مصرف شالیزار موجب افزایش کارآیی آنها درکنترل شیمیایی آزولا درشالیزار میگردد؟یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتراکم گیاهی و مدیریت علف هرزبرروی برخی صفات نخودوبیوماس علف هرزدرنخود زراعی Cicer arietinum L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ رشدی نخود و چند علف هرز در اثر کاربرد پاششی عصار اندام هوایی دو گونه گیا ه مرزه Satureja spp.پنجمین همایش ملی حبوبات1391
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیرهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زمان های مختلف شخم بر الگوی رویش قیاق بذری و ریزومی در بقای گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش ها و زمان های مختلف قطع کردن بر روی قابلیت زنده مانی دو گونه علف هرز یک سالهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل رویش توده های مختلف علف هرز جودره در شرایط مزرعهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ریخت شناسی دوازده جمعیت گل جالیز مصری در ایرانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر علف کش گلیفوسیت بر تولید بذر قیاق و کیفیت گیاهچه حاصلپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سامانه های مختلف خاک ورزی بر سرنوشت چند علف کش مورد استفاده در گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل در کنترل اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) در گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علفکش نیکوسولفورون به روش سم آبیاری (سنترپیوت) در مقایسه با روش های معمول سمپاشی در کنترل علف های هرز ذرت (.Zea mays L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی علف کش های پیش رویشی و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگیپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهاثر دزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل و مزوسولفورون متیل بر درصد کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کارآمد علفکش ها در زراعت چغندرقند در استان لرستانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اثر رقابتی اکوتیپ های علف هرز جودره (.Hordeum spontanum Koch) در کاهش عملکرد گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکار پس از انتشار بذر علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه تره (Chenopodium album)، سورگوم (Sorghum halepense) و تاتوره (Datura stramonium) در مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهنقش پوسته بذر علف های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، جودره (Hordeum spontaneum) و ترشک (Rumex obtusifolius) برشکار پس از انتشار آنهاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان شکار بذر علف های هرز با تراکم شکارگران بی مهره در مزارع یونجه چند سالهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم گیاهی و مدیریت علف هرز بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات کمی نخود زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی کنترل علفهای هرز در پاسخ به مدیریت علف هرز و تراکم گیاهی در نخود زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایتیازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط چشمه های آبگرم البرز غربی با زمین ساخت منطقههشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
36دریافت فایل PDF مقالهنقش رسوبات در تولید ماگمای بازیک در ناحیه کجان (جنوب شرق اصفهان)نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی: شهرداری آمل و سازمانهای وابستهکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان مدیریت علف های هرزکاهو Lactuca sativa L با استفاده از علفکش های قبل از کشت، مالچ پلی اتیلن سیاه و وجین دستینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهپرندگان و نقش آنها در شکار پس از انتشار بذر علف های هرز در مزارع گیاهان زراعیششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دزهای کاهش یافته نیکوسولفورون، فورام سولفورون و بنتازون در دو سیستم خاک ورزی رایج و حفاظت شده بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرتششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورونششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان کنترل شیمیایی یولاف وحشی (Avena ludoviciana ) در یولاف زراعی (Avena sativa)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین افشای مسیولیت اجتماعی، عملکرد بازار و عملکرد آتی شرکت هاکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تمرکز بازار حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکتهاکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد و خدمات شهرداری آمل در توسعه و تجهیزات فضاهای ورزشیسومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1397
46دریافت فایل PDF مقالهدوره های آموزشی راهکاری جهت توسعه و بهبود عملکرد سازمان های دولتی (پژوهشی در شهرداری آمل)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا1397
47دریافت فایل PDF مقالهسم زدایی علف کش نیکوسولفورون به شیوه زیست سنجی در پتری دیش و با استفاده از باکتری جدا شده از خاکچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
48دریافت فایل PDF مقالهتغییرات تىفس میکریبی خاک در انکوباسیون با غلف کش نیکوسولفورون و بررسی تاثیر تلقیح باکتری جدا شده بر آنچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
49دریافت فایل PDF مقالهسنتز سبز نانوذره روی اکسید به وسیله عصاره دارچینچهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری1400
50دریافت فایل PDF مقالهنهادهای سیاست گذار اقتصادی در جمهوری اسلامی ایرانکنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی1399
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع مشارکت ورزش بانوان در فضاهای شهری با تاکید بر شهرایمن: مطالعه موردی شهر آملهشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷1395

مقالات حسن علیزاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و میزان مصرف علف کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepenseدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهتوزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخلفصلنامه حفاظت گیاهان1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاریفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1383
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علفهای هرز خزانه گل جعفریفصلنامه به زراعی کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عوامل محیطی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه تاتورهDatura stramonium Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم بوته و کود نیتروژن برعملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیک کلزای پاییزه Brassica napus Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد علفکش ارادیکان EPTC+ دی کلرواستامید به روش سم آبیاری و مقایسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف های هرز ذرتZea mays Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلفیق روش های کنترل مکانیکی با علف کش ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در منطقه کرجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهجنبه هایی از مدیریت و بیولوژی علف هرز عروسک پشت پرده یکسالهPhysalis divaricata در مزارع چغندرقندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی مقاومت توده های چچم(Lolium rigidum) استان فارس به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات به روشdCAPSفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهتلفیق عملیات هلینگ آپ و کولتیواسیون با سمپاشی نواری در کنترل علف های هرز مزارع نیشکرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرددر دو رقم عدسLens culinaris Medikفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آللوپاتیک عصاره چاودار روی مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش علف هرز سوروف (Echinochloa crusgalli) و سوروف برنج (Echinochloa oryzoides) به ارتفاع آب و عمق خاک فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی برهمکنش کود نیتروژن و دوزهای علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد دانه و بیوماس ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل تاج خروس وحشی با اکسی فلورفن در گلخانه و تعیین دوز و زمان کاربرد آن در کنترل علف های هرز سویا در مزرعه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپسماندگندم و تراکم آفتابگردان برزیست توده علف های هرز وعملکرد آفتابگردانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثررقابت دوگونه علف هرز سوروف برعملکرد، اجزای عملکردوشاخص های رشد برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهجذب و انتقال علف کشهای توفوردی و گلایفوسیت نشاندارباکربن 14درجمعیت های علف هرزکاتوس Cynanchum acutum درایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرز بر عملکردنخود زراعیCicer arietinum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیرروش های مختلف مدیریت علف های هرزوتراکم گیاهی برکنترل علف های هرزوعملکرد نخودزراعی Cicer arietinum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بقایای علف کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون اولتیما مصرف شده در مزرعه ذرت به کمک روش زیست سنجیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکار پس از انتشار بذر چهار گونه از علف های هرز در کشتزارهای ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فعالیت اینورتازها و غلظت کربوهیدرات های محلول در مراحل نموی چند گونه گل جالیز در گوجه فرنگیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی کارایی علفکش ها در کنترل علف های هرز مزرعه ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر رطوبت خاک بر زمستان گذرانی علف هرز پیزور (Bolboschoenus maritimus) و پیش بینی دماهای مهم آنفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهاثر دما، موقعیت و پوشش بذر بر جوانه زنی جمعیت های یولاف وحشیAvena ludovicianaفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رشد و نمو فنولوژی جمعیت های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهبوم شناسی جوانه زنی بذر علف هرز خارلته (Cirsium arvense L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداریفصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ کاشت و مالچ پوششی بر کارایی علفکش ها در کنترل علف های هرز عدس (Lens culinarys L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسیپژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مدیریت تناوب زراعی و علف کش بر پراکنش علف های هرز مزارع گندمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1582 بار

نمودار سالانه مقالات حسن علیزاده طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حسن علیزاده

شماره تلفن: 026-32246074

به اشتراک گذاری صفحه حسن علیزاده

کلیدواژه های مهم در مقالات حسن علیزاده

پشتیبانی