بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ایSorghum bicolor و ارزن مرواریدیPennisetum spp

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-2_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق در سال 1384 در مزرعه آموزشی ‐ پژوهشی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج )) به منظور بررسی کشت مخلوط سورگوم علوفه ای (رقم KFS2) با ارزن مرواریدی در نسبتها و تراکم های مختلف کاشت در 2 چین انجام شد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل سه تراکم : 200، 270 و 340 هزار بوته در هکتار برای هر گیاه و عامل فرعی شامل 7 نسبت کاشت ؛ تک کشتی سورگوم ، تک کشتی ارزن ، مخلوط 75% سورگوم +25% ارزن مرواریدی ، مخلوط 75% ارزن مرواریدی +25% سورگوم ، مخلوط 50% سورگوم +50% ارزن مرواریدی ، مخلوط 100% سورگوم +20% ارزن مرواریدی ، مخلوط 100% ارزن مرواریدی +20% سورگوم بودند. در چین اول در تیمارهای کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواریدی بالاترین عملکرد علوفه خشک حاصل شد. با بررسی عملکرد تک بوته مشاهده شد که مخلوط 75% ارزن مرواریدی +25% سورگوم برای گیاه سورگوم علوفه ای و مخلوط 75% سورگوم +25% ارزن مرواریدی برای گیاه ارزن مرواریدی دارای بالاترین پتانسیل عملکرد بودند. در چین دوم نیز کشت خالص سورگوم و کشت خالص ارزن مرواریدی بالاترین عملکرد علوفه خشک را به خود اختصاص دادند. از لحاظ عملکرد تک بوته تیمار مخلوط 75% سورگوم +25% ارزن مرواریدی برای سورگوم و ارزن مرواریدی بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. برای مجموع عملکرد هر دو گیاه بالاترین میزان عملکرد علوفه خشک مربوط به کشت خالص ارزن مرواریدی بود، ولی بیشترین میزان عملکرد تک بوته را مخلوط 75% سورگوم +25% ارزن مرواریدی به خود اختصاص داد. محاسبه نسبت برابری زمین (LER) در مجموع دو چین نشان داد که نسبت کشت مخلوط 75% ارزن مرواریدی +25% سورگوم با 143=LER بیشترین نسبت برابری زمین را برای علوفه خشک دارا می باشد.

نویسندگان

امیرمهدی خلعتبری

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سیدمحمدباقر حسینی

استادیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ناصر مجنون حسینی

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

داریوش مظاهری

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران