واکنش عملکرد ژنوتیپ های لوبیا به تنش کم آبیاری و سطوح کود نیتروژن

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

30

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSR-4-1_007

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تاثیر تنش کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا، دو آزمایش جداگانه (آبیاری نرمال و کم آبیاری) در قالب طرح فاکتوریل بر مبنای بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح آبیاری (آبیاری نرمال و ۵۰% نرمال)، پنج سطح ژنوتیپ لوبیا (پاک، درسا، گلی، صدری، D۸۱۰۸۳) و سه سطح کود نیتروژن (بدون کود، ۵۰%، ۱۰۰% کود مورد نیاز) بودند. نتایج آزمایش تجزیه مرکب هر دو آزمایش نشان داد که اثر تنش کم آبیاری و اثر نوع ژنوتیپ بر تمامی صفات مورد بررسی لوبیا معنی دار شد. همچنین اعمال سطوح مختلف کود نیتروژن بر تمامی صفات به غیر از شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف، معنی دار بود. اثر متقابل نیتروژن × ژنوتیپ، آبیاری × نیتروژن، آبیاری × ژنوتیپ بر وزن صددانه معنی دار بود. همچنین اثر متقابل سه گانه آبیاری، نیتروژن و ژنوتیپ بر تعداد دانه در غلاف معنی دار بود، و لوبیا قرمز گلی در آبیاری کامل و هر سه سطح کودی بیشترین تعداد دانه در غلاف را داشت. تنش کم آبیاری باعث کاهش میزان تمامی صفات عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا شد. همچنین با افزایش مصرف کود نیتروژن، مقادیر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته افزایش یافت.

نویسندگان

محسنکریمی آذر
محسن کریمی آذر

دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

ناصرمجنون حسینی
ناصر مجنون حسینی

اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمدرضابی همتا
محمدرضا بی همتا

اساتید گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Akibode, C.S. and Maredia, M.K. ۲۰۱۲. Global and regional trends ...
 • Araujo, S.S., Beebe, S., Crespi, M., Delbreil, B., Gonzalez, E.M., ...
 • Assadi, B. and Asterki, H. ۲۰۱۵. Response of chitti bean ...
 • Bayati, K., Majnoun Hosseini, N., Moghadam, H. and Basiri, R. ...
 • Beebe, S.E., Rao, I.M., Cajiao, C. and Grajales, M. ۲۰۰۸. ...
 • Beizaii, A. ۱۹۹۹. Project final report and compare the yield ...
 • Daryanto, S., Wang, L. and Jacinthe, P.A. ۲۰۱۵. Global synthesis ...
 • Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D. and Basra, ...
 • Ghanbari, A.A., Mousavi, S.H., Mousapour Gorji, A. and Idupulapati, R. ...
 • Ghobadi, R., Shirkhani, A. and Jalilian, A. ۲۰۱۵. Effects of ...
 • IPCC. ۲۰۱۳. Climate change ۲۰۱۳: the physical science basis: Working ...
 • Kahrizy, S. and Sepehri, A. ۲۰۱۹. Effect of vermicompost, nitrogen ...
 • Kraiser, T., Gras, D.E., Gutiérrez, A.G., González, B. and Gutiérrez, ...
 • Majnoun Hosseini, N. ۲۰۰۸. Grain Legume Production. Jihad-Daneshghahi University of ...
 • McClean, P.E., Burridge, J., Beebe, S., Rao, I.M. and Porch, ...
 • Mohammadzadeh, A., Majnoun Hosseini, N., Moghaddam, H. and Akbari, M. ...
 • Nouralinezhad, A.R., Amiri, E. and Sedghi, H. ۲۰۱۹. The yield ...
 • Price, G.D. and Howitt, S.M. ۲۰۱۴. Towards turbocharged photosynthesis. Nature, ...
 • Rao, I.M. ۲۰۱۴. Advances in improving adaptation of common bean ...
 • Rosales, M.A., Cuellar‐Ortiz, S.M., de la Paz Arrieta‐Montiel, M., Acosta‐Gallegos, ...
 • Saberali, S.F., Yosefi-fard, M. and Sadat Asilan, K. ۲۰۲۰. Effect ...
 • Sainju, U.M., Whitehead, W.F. and Singh, B.P. ۲۰۰۵. Biculture legume–cereal ...
 • Sawan, Z.M. ۲۰۰۶. Egyptian cotton (Gossypium barbadense L.) yield as ...
 • Shah, S.H. ۲۰۰۸. Effects of nitrogen fertilization on nitrate reductase ...
 • Torabi Jafroodi, A., Fayaz Moghadam, E. and Hassanzadeh Ghorttappaeh, A. ...
 • Vafaei, M.H., Parsa, M., Nezami, A., Ganjeali, A. and Sharaf, ...
 • Yousef Sadeh, Y., Majnoun Hosseini, N. and Zeinali, H. ۲۰۱۴. ...
 • Akibode, C.S. and Maredia, M.K. ۲۰۱۲. Global and regional trends ...
 • Araujo, S.S., Beebe, S., Crespi, M., Delbreil, B., Gonzalez, E.M., ...
 • Assadi, B. and Asterki, H. ۲۰۱۵. Response of chitti bean ...
 • Bayati, K., Majnoun Hosseini, N., Moghadam, H. and Basiri, R. ...
 • Beebe, S.E., Rao, I.M., Cajiao, C. and Grajales, M. ۲۰۰۸. ...
 • Beizaii, A. ۱۹۹۹. Project final report and compare the yield ...
 • Daryanto, S., Wang, L. and Jacinthe, P.A. ۲۰۱۵. Global synthesis ...
 • Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D. and Basra, ...
 • Ghanbari, A.A., Mousavi, S.H., Mousapour Gorji, A. and Idupulapati, R. ...
 • Ghobadi, R., Shirkhani, A. and Jalilian, A. ۲۰۱۵. Effects of ...
 • IPCC. ۲۰۱۳. Climate change ۲۰۱۳: the physical science basis: Working ...
 • Kahrizy, S. and Sepehri, A. ۲۰۱۹. Effect of vermicompost, nitrogen ...
 • Kraiser, T., Gras, D.E., Gutiérrez, A.G., González, B. and Gutiérrez, ...
 • Majnoun Hosseini, N. ۲۰۰۸. Grain Legume Production. Jihad-Daneshghahi University of ...
 • McClean, P.E., Burridge, J., Beebe, S., Rao, I.M. and Porch, ...
 • Mohammadzadeh, A., Majnoun Hosseini, N., Moghaddam, H. and Akbari, M. ...
 • Nouralinezhad, A.R., Amiri, E. and Sedghi, H. ۲۰۱۹. The yield ...
 • Price, G.D. and Howitt, S.M. ۲۰۱۴. Towards turbocharged photosynthesis. Nature, ...
 • Rao, I.M. ۲۰۱۴. Advances in improving adaptation of common bean ...
 • Rosales, M.A., Cuellar‐Ortiz, S.M., de la Paz Arrieta‐Montiel, M., Acosta‐Gallegos, ...
 • Saberali, S.F., Yosefi-fard, M. and Sadat Asilan, K. ۲۰۲۰. Effect ...
 • Sainju, U.M., Whitehead, W.F. and Singh, B.P. ۲۰۰۵. Biculture legume–cereal ...
 • Sawan, Z.M. ۲۰۰۶. Egyptian cotton (Gossypium barbadense L.) yield as ...
 • Shah, S.H. ۲۰۰۸. Effects of nitrogen fertilization on nitrate reductase ...
 • Torabi Jafroodi, A., Fayaz Moghadam, E. and Hassanzadeh Ghorttappaeh, A. ...
 • Vafaei, M.H., Parsa, M., Nezami, A., Ganjeali, A. and Sharaf, ...
 • Yousef Sadeh, Y., Majnoun Hosseini, N. and Zeinali, H. ۲۰۱۴. ...