ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدرضا بی همتا

Mohamad Reza Bi Hamta

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179819)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا بی همتا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا بی همتا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمدرضا بی همتا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبیوتکنولوژی گیاهی و مولفه های اثر گذار آن برمحیط زیست در استان های تهران و گیلاندومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدودهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدودهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمزهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفیدهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابیهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمزهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تولید فلاونولیگنان ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم( Silybum marianum) تیمار شده با Pb2+ ،Ag+سالیسیلیک اسید و عصاره مخمرششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییرهششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت گونه حرا Avicennia Marina به عنوان یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معرض تهدید آلاینده های زیست محیطیاولین همایش ملی تالاب های ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهاثر رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت تنش سربپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (Lپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
15دریافت فایل PDF مقالهتایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قندپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر روی زنده مانی و القاء جنین زایی در کشت میکروسپور رز( Rosa(hybridپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان با استفاده از روشهای AMMI و GGE-biplotدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت و اجزای مقاومت در ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرداولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف گندم به بیماری زنگ نواری در شرایط مزرعهاولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
20دریافت فایل PDF مقالهتایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقنداولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقنداولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقندهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کادمیوم برفعالت آنزیم های آنتی اکسیدانت درژنوتیپهای مختلف لوبیاششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی درارقام مختلف گندم با استفاده ازنشانگرهای میکروستلایت DNA درشرایط تنش خشکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای خالص گندم نان ازلحاظ صفات مورفولوژیکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای ویژگیهای زراعی درگندم دوروم بومیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گندمهای بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آللیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل هایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهتجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSRیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی ژنوتیپهای گندم به تنش خشکی توسط شاخصهای مقاومت به خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARISیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلهایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمل ژن برای بعضی صفات کمی جو دردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل درتلاقی EC84-12×1-BC-80455یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مقاومت به خشکی درتعدادی ازارقام لوبیا سفید و مطالعه میزان همبستگی این شاخصهایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی جوی اسپانتانئوم hordeum spontaneum ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحمل به تنش خشکی درگندم های بومی ایران درشرایط مزرعهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های نخودکابلی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی 394 ژنوتیپ نخود دسی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهوارهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی صفات مهم جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل به روش دیاللدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش شدید خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
53دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدوددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV درلوبیا با استفاده ازتجزیه میانگین نسل هادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دورومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
57دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
58دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیکی لاین های گنم مصنوعی درمقایسه با گندم ناندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کمی و کیفی درتعدادی ازژنوتیپ های لوبیا سفیددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک درلاین های خالص گندم دوروم بومیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
62دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
63دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و گروه بندی ژنتیکی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دورومدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای گندم مصنوعی از لحاظ صفات مورفولوژیکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
72دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوره کمون و تیپ آلودگی نسبت به بیماری زنگ سیاه در لاین های گندم دوروم بومیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
74دریافت فایل PDF مقالهخالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز تولید شده توسط قارچ Macrphomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی صفت زودرس در توتون با استفاده از نشانگر RAPDدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئومدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کموندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
78دریافت فایل PDF مقالهانتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبیپنجمین همایش ملی حبوبات1391
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه صفات زراعی با عملکرد در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تولید کلروژنیکاسید و رزمارینیکاسید درگیاه بادرشبی تحت تاثیر تنش کم آبیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
81دریافت فایل PDF مقالهبادرشبو دانه روغنی با آلفا لینولنیک اسید(امگا 3) بسیار بالاهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
82دریافت فایل PDF مقالهاثرات اکسایشی و احیاکنندگی نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر میزان تولید ترکیبات فنلی در گیاه بادرشبیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
83دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبوهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
84دریافت فایل PDF مقالهشناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
85دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پایداری عملکرد دانه ارقام کنجد با استفاده از روش بایپلاتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
86دریافت فایل PDF مقالهشناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
87دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
88دریافت فایل PDF مقالهاثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum)همایش ملی گیاهان دارویی1389
89دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بیماری پاخوره (Take-all)اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
90دریافت فایل PDF مقالهشناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندمهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
91دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندمهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
92دریافت فایل PDF مقالهپیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفتهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی miRNA های ریشه گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکیاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
98دریافت فایل PDF مقالهروابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل هااولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
99دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل هااولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیراولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
101دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگیاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
103دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای نسبت به تنش خشکی با استفاده از روش های چندمتغیره آماریسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
104دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویاسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
105دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا Phaseaolus vulgaris Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
106دریافت فایل PDF مقالهHigh throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAsهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
107دریافت فایل PDF مقالهThe similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissuesهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
108دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ژن های مقاومت به تنش های زیستیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
109دریافت فایل PDF مقالهتشخیص آلل واکسی در مکان ژنی Wx-B1 در برخی از ژنوتیپ های گندم نانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
110دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین شاخص ها جهت بررسی تحمل ژنوتیپ های نخود زراعی در برابر علف های هرزششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکیسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
112دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تیپ های بهاره و پاییزه نمونه های مختلف گندم نان (Triticum aestivum. L) در مقابل بیماری پاخوره گندم (Take-all disease)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالزایی و باززایی از کالوس در دو واریته پروانش (Catharanthus roseus var roseusand alba) با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط درون شیشه ای هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
114دریافت فایل PDF مقالهآخر فصلهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی باززایی مستقیم دو واریته پروانش( var roseus and alba Catharanthus roseus ) با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط درون شیشه ایهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های کلیدی دخیل در متابولیسم فروکتان در دو رقم حساس و متحمل جو تحت تنش خشکی انتهای فصلهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
117دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی عناصر تنظیم کننده بالادست ژن های MIRNA برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های درگیر در تنظیم اسمزی در برخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش خشکی آخر فصلهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژنوتیپ، محیط کشت و تنش بر القای جنین زایی میکروسپور در رز (Rosa hybrida)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به سفیدک پودری در کلکسیون Aegilops.Cylindrica ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
121دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیکی در کلکسیون Aegilops.cylindrica ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
122دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت لوبیای قرمز در دو محیط آبیاری معمولی و تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
123دریافت فایل PDF مقالهعمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
124دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیکی و تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط آبی و دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) در تعدادی ازارقام و لاین های گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
126دریافت فایل PDF مقالهتجزیه مسیر و رابطه عملکرد دانه و درصد روغن با صفات مورفولوژیک در گلرنگدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
127دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت ارقام سیب زمینی از نظر عملکرد غده و اجزای آندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی ژنتیکی عملکرد غده با برخی از صفات مهم زراعی در سیب زمینی از طریق تجزیه علیتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
129دریافت فایل PDF مقالهروابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شدهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
130دریافت فایل PDF مقالهمیزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آللدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
131دریافت فایل PDF مقالهتجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
132دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های مبتنی بر تجزیه واریانس در مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در اقلیم سرد ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
133دریافت فایل PDF مقالهتعیین ملاک های گزینش غیر مستقیم در مطالعه عملکرد دانه جو آبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالزایی و ساقه زایی با استفاده از ریز نمونه وسطوح هورمونی مختلف بر روی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) دربانک ژن گیاهی ملی ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
137دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L(کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنجهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
139دریافت فایل PDF مقالهانالیز مقایسه‌ای و فیلوژنتیکی miRNA ها در میان چهارگونه جو، پاپلوس، آرابیدوپسیس و سویاهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نتاج برتر جمعیت های وحشی گونه Secale montanum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلولسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
142دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش کلاستربندی و روش گزینش دو مرحله ای ژنوتیپهای گندم با عملکرد مطلوب در دو شرایط بهینه وب تنش خشکیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات در ارقام لوبیای قرمزتحت شرایط آبیاری متداول و محدودهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388

مقالات محمدرضا بی همتا در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آللدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکنش انواع بهاره و پاییزه ژنوتیپ های مختلف گندم نان Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخوره گندم Take-all diseaseدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیکفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annuaفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست ،Cohnella sp. A01خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود کابلی و دسیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیرهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکاردو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط مزرعهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلویید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زردفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدودفصلنامه به زراعی کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا وکیفیت نانوایی درگندم نانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات تعیین کننده عملکرد جوHordeum vulgare L در دو شرایط تنشو بدون تنشخشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهتجزیه سازگاری و پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش الگوی پراکنش ژنوتیپیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی آلل در دو شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
31دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پروتیوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جوتحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشورفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنشفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTL های کنترل کننده یون های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر تجمع و آزادسازی مواد نورساختی میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف جوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصلدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ های سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (Cicer arietinum L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1386
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپهای لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیرهفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم ایران از نظر برخی صفات زراعی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی (دیم)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر خصوصیات زراعی و اسیدهای چرب امگا ۳، ۶ و ۹ در برخی ارقام گیاه دارویی (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکیمجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1398
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی آلل در شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه تحقیقات غلات1391
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایرانفصلنامه تحقیقات غلات1398
53دریافت فایل PDF مقالهصفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نانفصلنامه تحقیقات غلات1398
54دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکرد دانه گندم با غلبه بر چندهم خطی صفاتپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1400
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به زنگ زرد (Puccinia striiformis West) در برخی ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله گیاهچه ایپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1400
56دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک ژنوتیپ های لوبیا سفید از طریق تجزیه های چند متغیرهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود (Cicerarietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصلپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1390
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چندین صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط آبیاری و تنش خشکی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
63دریافت فایل PDF مقالهبرآورد قدرت ترکیبپذیری عمومی و خصوصی صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه در گندم نان پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
64دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیا (L. vulgaris Phaseolus) در شرایط تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
65دریافت فایل PDF مقالهانتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer arietinum L.)از نظر مقاومت به سرما در کشت پاییزه در منطقه رفسنجان پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
67دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری و گزینش ژنوتیپ های متحمل شوری جوپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مزرعهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و کلروفیل فلورسانس ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
71دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری پاخوره Gaeumannomyces graminis var. tritici جدایه T-۴۱ در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‎هاپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر درجه روز رشد مراحل فنولوژیک در تعدادی از ارقام زراعی و توده های بومی گندم های نان ایرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژرم‎ پلاسم گندم نان (Triticum aestivum) بر اساس جابجایی‎ های گندم-چاودار (۱AL.۱RS و ۱BL.۱RS) با استفاده از نشانگرهای اختصاصیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم نان با استفاده از روش های گرافیکی GGE bi-plot و مدل AMMIفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1388
76دریافت فایل PDF مقالهشناسایی میکرو RNAهای جدید در کلزا (.Brassica napus L) و نقشی که در سرکوب ژن های هدف بهعهده دارندفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
77دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آللدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
78دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
79دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آللفصلنامه علوم آب و خاک1387
80دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندمفصلنامه علوم آب و خاک1388
81دریافت فایل PDF مقالهکشف، تعیین و ژنوتیپسنجی نشانگرهای SNP و گروه بندی لاینهای پیشرفته گندم نان به روش ddRAD-Seqفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
82دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of rain-fed wheat (Triticum aestivum L.) genotypes for drought toleranceژنتیک و اصلاح نژاد ایران1399
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTL‌های پیوسته به برخی صفات دانه در گندم نان با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطیمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1393
84دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخص های جوانه زنی بذر در ژنوتیپ های گندم نان (.Tritium aestivum L) تحت تنش خشکی شبیه سازی شده با پلی اتیلن گلیکولفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
85دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندمفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1396
86دریافت فایل PDF مقالهگروه‎بندی شاخص‎های تحمل و واکنش نژادگان های نخود تیپ کابلی و دسی نسبت به تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانهفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1108 بار

نمودار سالانه مقالات محمدرضا بی همتا طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدرضا بی همتا


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا بی همتا

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدرضا بی همتا

پشتیبانی