آقای دکتر مهدی شرفا

Dr. Mahdi Shorafa

گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (440225)

51
42
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی