آقای دکتر حسین اسدی

Dr. Hossein Asadi

دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362728)

49
62
5
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی