آقای دکتر عبدالمجید لیاقت

Dr. Abdolmajid Liaghat

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241033)

193
177
22
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی