آقای دکتر حامد ابراهیمیان

Dr. hamed ebrahimian

دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310489)

16
72
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی