آقای دکتر حسین دهقانی سانیج

Dr. Hossein Dehghanisanij

دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (219816)

45
86
39
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی