آقای دکتر حسین دهقانی سانیج

Dr. Hossein Dehghanisanij

دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (219816)

43
66
39
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی