آقای بیژن قهرمان

Bijan Ghahraman

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180410)

64
152
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی