آقای دکتر بیژن قهرمان

Dr. Bijan ghahreman

استاد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180410)

64
167
1
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی