آقای دکتر وحید رضا وردی نژاد

Dr. Vahid Rezaverdinejad

استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258665)

53
81
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی