آقای دکتر صاحبعلی بلند نظر

Dr. sahebAli bolandnazar

استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295778)

32
34
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی