آقای دکتر علیرضا مطلبی آذر

Dr. Alireza Motallebi Azar

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399873)

21
30
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی