آقای دکتر شاهین اوستان

Dr. Shahin Oustan

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181051)

66
115
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی