آقای سینا بشارت

Sina Besharat

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186110)

86
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی