آقای دکتر فریبرز عباسی

Dr. fariborz abbasi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14027)

51
49
78
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های پژوهشی