پایش علمی در استان آذربایجان غربی

64کنفرانس12ژورنال
34,897سند علمی
40مرکز علمی
10نشست787پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان آذربایجان غربی
Story and Narrative Characterization: Exploring Identity, Meaning,and Experience in Narrative Literatureتاثیر جهت گیری تکنولوژیک و جهت گیری پاسخگویی بازار بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی جهت گیری پیشگامی و پیشروی در بازار (مورد مطالعه : شرکت شیر پگاه زنجان)بررسی مشارکت مردم و در شناخت راهکارهای کاربردی توسط آنها دراداره امور شهرهابررسی اثربخشی توانبخشی شناختی توجه بر بهبود توانمندی های عالی شناختی (کنش های اجرایی ) و کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاطراحی روشکنترل هوشمند به منظور بهبود پاسخ فرکانس یک شبکه الکتریکی قدرت با حضور نیروگاه های خورشیدی و گازی و ذخیره ساز باتری با استفاده از الگوریتمElectrical Energy Management in a Smart Home in the Presence of Energy Storage Batteryپایش پوشش گیاهی شهر ارومیه با استفاده از شاخص NDVIاستفاده از مدل بیلان آب تورنت وایت برای ارزیابی دقت داده های تبخیر-تعرق واقعی پایگاه های GLEAM و GLDAS در زیرحوضه های غرب دریاچه ارومیهسهم بندی منابع تغذیه کننده آب تالاب کانی برازان به کمک روش های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدارمقایسه علمی دانش آموزان در درس ریاضی منطقه سیلوانامقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی؛ بررسی نقش یادگیری مشارکتی در بهبود و ارتقا مهارت های دانش آموزانبازی چگونه می تواند باعث پرروش خلاقیت و افزایش یادگیری در دانش آموزان شود؟اهمیت و ضرورت ارتباط میان خانواده و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزانضرورت آموزش مهارت های عاطفی - اجتماعی در کتاب های درسی دانش آموزان سراسر کشورآینده پژوهی در نظام آموزش و پرورشپیش بینی استرس ناباروری زنان مراجعه کننده به مراکز زنان و زایمان بیمارستان کوثر شهر ارومیه بر اساس الگوهای سالم زیستی خود
کنفرانس های استان آذربایجان غربی
شهرداری های استان آذربایجان غربی
مراکز علمی استان آذربایجان غربی
نشست های استان آذربایجان غربی