پایش علمی در استان آذربایجان غربی

57کنفرانس7ژورنال
28,032سند علمی
40مرکز علمی
9نشست694پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان آذربایجان غربی
Adrenocortical carcinoma presenting with heterosexual pseudo precociouspuberty shortly after birth: case report and reviewThe immunophenotype of bone marrow lymphocytes in children with immunethrombocytopenic purpuraConcurrent Adrenal Neuroblastoma and Kawasaki Disease: A Report of aRare Caseتاثیر روش تدریس پژوهش محور بر یادگیری مفاهیم کتاب درسی علوم تجربیرابطه بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی معلمان ابتداییمطالعه کاربردی الزامات پیاده سازی مدیریت تغییر در چارچوب فرهنگ مدرسهفشارسنج پایداری آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیلتحلیل روند تغییرات دبی حداکثر سیلاب در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیلبررسی اثرات کیفیت سیلاب ورودی بر عملکرد سیستم پخش سیلاب حوزه آبخیز پلدشتارزیابی شاخص فشار منابع زمین (LRP) در حوزه آبخیز سامیانمعرفی گونه های گیاهی مناسب برای مبازره با فرسایش بادی با تاکید بر اراضی حاشیه دریاچه ارومیهراهبردهای توسعه پایدار در منابع طبیعی با تاکید بر سامان های عرفی مرتعی و جوامع عشایریتاثیرعملیات اصلاحی بانکت بندی بر ویژگی های خاک در مراتع امام کندی ارومیهتاثیر برداشت بی رویه شن و ماسه بر رفتار سرعت جریان در رودخانه (مطالعه موردی حوزه آبخیز باراندوزچای در شهرستان ارومیه)پهنه بندی خطر سیل خیزی حوضه آبخیز شهرچای ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاثرات زیست محیطی طرح های آبخیزداری و کاهش خطر سیل از دیدگاه کارشناسان و بهره برداران
کنفرانس های استان آذربایجان غربی
شهرداری های استان آذربایجان غربی
مراکز علمی استان آذربایجان غربی
نشست های استان آذربایجان غربی