خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 261
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 525
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 187
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

Cross-Disciplinary Investigation of EAP Students’ Vocabulary Learning Strategies in Online Platforms: The Mediating Role of Multiple Intelligence نوشته Farahnaz Rimani Nikouارزیابی جایگاه منابع طبیعی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای غیرنفتی نوشته محمد نقیبی و رقیه رحمانیامکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی نوشته منصور خلیل زادهبررسی رابطه بین رهبری توزیعی ،ساختار توانمندساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوشته لیلا غلامپور علمداری و فرشته دیهیم فر و سحر ملکی مراداعلیبررسی رابطه سبک رهبری تحولی با پاسخگویی سازمانی نوشته معصومه جلالی و صبا چشمی خانیبررسی اصول سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش نوشته رقیه ناصری و سارا عباسی قره قشلاقی و معصومه جلالیواکاوی مدل های عقلانی تصمیم گیری نوشته زهرا یوسف زاده و منیژه امیری و مجید خانی سلطان احمدیبررسی جایگاه قواعد و مقررات در مدارس نوشته حبیبه عیوضلو و آیدین بایرامی حبشی و الهه رضوی تازه شهریبررسی نقش عوامل موثر در سیاست گذاری های آموزشی نوشته فرشته دیهیم فر و عذرا عباسی و زهرا یوسف زادهتبیین کاربرد رهبری در مدارس نوشته سمیرا خلیل زاده یوشانلویی و مریم کبوتری و حمید جعفری باروجیتاثیر آموزش نیروی انسانی بر میزان آمادگی آنان برای اجرای برنامه جانشین پروری و ارتقاء کیفیت خدمات نوشته صدیقه جلیل پور و نیلوفر طلایی قره قشلاقی و اشرف جلیل پوربررسی اجمالی به مفاهیم سیستم های اجتماعی نوشته لیلا رضایی برگشادی و آمنه آقازاده و ویدا فرخیان و فاطمه اسدنژاد و معصومه طایفه حسینعلیمقایسه تطبیقی سیاست گذاری های آموزشی بین ایران و ژاپن نوشته لیلا رضایی برگشادی و منیژه احمدی و مجید خانی سلطان احمدیبررسی اجمالی تئوری سیتسم های باز نوشته اکرم میرزائی عیان و ندا مجیدی و مهدیه معصومیبررسی مفهوم رهبری تحولی نوشته طیبه مقدم حسینیبررسی تجارب مدیران مدارس ابتدایی از مهارت های بین فردی با اولیا دانش آموزان(یک مطالعه کیفی ) نوشته طیبه حسینی مقدمجایگاه علم و فناوری در سیاست گذاری های آموزشی نوشته روزیتا آزادی کهنه شهریبررسی ارتباط بین اطلاعات و ارتباطات با سیاست گذاری های آموزشی نوشته نرگس حاجی حسنی و حمیرا ولدیانی و لیلی رضاییبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان سلماس نوشته صدیقه عبداله پورنقش ارتباطات در مدارس نوشته شیرین مولایی قره قشلاقی و سعیده گوهری صدقیانی