آقای دکتر رضا امیرنیا

Dr. Reza Amirnia

دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (219798)

85
37
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی