ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای رضا درویش زاده

Reza Darvishzadeh

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185673)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه ارومیه
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی رضا درویش زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه ارومیه

سمتهای علمی و اجرایی رضا درویش زاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات رضا درویش زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهرشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) تحت سطوحمختلف شوری ناشی از کلریدسدیم و کلسیماولین همایش ملی دانه های روغنی1388
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات دگرآسیبی عصاره برگ گردو روی جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیرشوری ناشیاز کلرورسدیم و کلسیم برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزا (Brassica napus)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد سوپر جاذب A200 و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان در شرایط گلخانه ایاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی پایه های تجاری و بومی سیب ایران با استفاده از تکنیک SSRششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول کلرید سدیم مغناطیسی بررشد و جوانه زنی گیاهچه خللر(Lathyru sativusهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.)همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک برگ و گل همیشه بهار در سطوح مختلف آبیاری تحت مقادیر مختلف نیتروژن بیولوژیکهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
9دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ای ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorumاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام سیب بومی ایران بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره SSRهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی برخی یونجه های زراعی تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهایISSRهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی آفتابگردان Helianthus annuus L. با استفاده از نشانگر مولکولی SSRهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود برای مقاومت به خشکیهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع زیستی کرچک های بومی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیرههمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مولکولی حاصل از نشانگرهای مولکولیهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره مریمگلی Salvia officinalis برجوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه Portulaca oleraceaهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های کرچک بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکیهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اشعه ی ماورای بنفش UV-A بر رشد گیاهچه 4 رقم از بذور آفتابگردانهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ارقام جدید آفتابگردانهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
20دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات ژنتیکی شاخصهای مقاومت به خشکی درآفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالههمبستگی و تجزیه مسیرترتیبی برای برخی ازصفات وابسته به عملکرددرگیاهان دارویی زنیانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاین های مختلف آفتابگردان با استفاده ازنشانگرهای مولکولی میکروساتلیتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های زنیان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع درمیزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی درتوده های بومی ریحان ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فنوتیپی جمعیت F2 آفتابگردان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشدونمو دانه رست ها درجمعیت لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان(Helianthus annuus. Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیررژیم های آبیاری روی جوانه زنی و رشدگیاهچه دربذرهای تولید شده بابونه آلمانییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد آهن و روی برعملکرد و شاخص برداشت آنیسونیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف آهن وروی روی برخی صفات مورفولوژیک آنیسونیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهمقادیر عناصرغذایی و پروتئین بذربابونه آلمانی تحت رژیمهای مختلف آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ارقام توتون تیپ شرقی دربرابر ویروس وای سیب زمینیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی لاین های اینبردنوترکیب آفتابگردان با استفاده ازصفات آگرومورفولوژیکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان با استفاده ازخصوصیات مورفولوژیک دانهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگردان Helianthus annuus l به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون های LTR و تنوع ژنتیکی آفتابگردانHelianthus annuus L با استفاده ازنشانگرهای IRAP REMAPدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی درصد و عملکرداسانس همیشه بهاردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهاثرقطع آبیاری و نیتروژن بیولوژیک روی مورفولوژی و عملکردگل خشک گیاه دارویی همیشه بهاردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمقادیر نیتروژن و زئولیت روی شاخص برداشت و میزان تجمع نیتروژن دربرگ همیشه بهاردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنیتروژن و زئولیت روی عملکردکمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهاردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک درPapaver bracteatumو Papaver somniferumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیراشعه گاما وکودنیتروژن برعملکردوشاخص برداشت پروتئین برگی بابونه آلمانی Chamomilla recutita Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتابش گاما روی بذردررشد و عملکردبابونه آلمانی درسطوح مختلف نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نشانگرهای IRAP و REMAP جهت بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های آفتابگردان (Helianthus annuus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکان ژن های مقاومت جزئی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در آفتابگرداندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی چندشکلی رتروترنسپوزونهای Native و Non-native در گندم ناندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای ریزماهواره (SSR) پیوسته با ژن مقاومت به بیماری ویروس وای سیب زمینی (PVY) در ژنوتیپهای توتون شرقیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهشىاسایی مکان های ژنی کىترل کىىد صفات آگرومورفولوژیک در لاین های اینبرد نوترکیب آفتابگرداندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبیان اختصاصی بافت ژن cry3Aa تحت کنترل پیشبر PEPC ذرت در گیاهان تراریخته چغندرقنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهمارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuusاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک آفتابگردان روغنیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام مختلف آفتابگرداندومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت پرولین آزاد و پروتئین محلول در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
53دریافت فایل PDF مقالهتجمع تنظیم کننده های اسمزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب تحت رژیمهای مختلف آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
54دریافت فایل PDF مقالهتجمع رنگیزه های فتوسنتزی در برگ های زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
55دریافت فایل PDF مقالهتولید بیوماس زیره سبز تحت تأثیرکاربرد سوپرجاذب در رژیمهای مختلف آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
56دریافت فایل PDF مقالهاختصاص فتوسینتات در گیاهان بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بابونه آلمانی حاصل از بذرهای تولیدشده در سطوح مختلف آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنتیک مقاومت به گل جالیز در توتونهای شرقیدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (.(Helianthus annuus L) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAPدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سه نوع آهن بر میزان کلروفیل برگ های گیاه دارویی مریم نخودی کلپوره (.Teucrium polium L)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت مالون دی آلدهید و آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز در دو لاین حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به بیماری اسکلروتینیای ساقهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
62دریافت فایل PDF مقالهمارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuusدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی بذر توده های هندوانه ((Citrulus lannatus L) ایراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی میوه هندوانه ایران (Citrulus lannatus L) با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
65دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل صفات در توتون گرمخانه ای تحت شرایط آبیاری و تنش خشکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش آبی بر میزان جذب آهن و روی در بابونه آلمانییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی میوه در 42 توده فلفل Capsicum sppدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل ( Capsicum spp).دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی فلفل Capsicum spp با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش دانه رست های آفتابگردان در مقابل تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رستهای آفتابگردان تحت شرایط تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
73دریافت فایل PDF مقالهپایگاه داده اصلاحی و ژنتیکی توتون (TGB)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
74دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای صفات زراعی در توتون های شرقی (Nicotina tabacum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی ایران (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و ریزماهوارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهتراریختی توتون با ژنهای رمز کننده آنتی بادی مونوکلونال trastuzumab بواسطه Agrobacterium tumefaciensسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی القای ریشه های مویین توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes در گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهتأثیر الیسیتورهای مختلف بر میزان ترکیبات فلاونوئیدی کل در ریشه های مویین گیاه کلپوره (Teucrium polium L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های کنترل کننده صفات اگرومورفولوژیک در توتوناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفت گلدهی در توتون های شرقیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
81دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده درصد و سرعت جوانه زنی دانه های آفتابگردان در واکنش به تنش شوریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
82دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکان های ژنی کنترل کننده رشد و نمو دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
83دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای صفات زراعی- ریخت شناسی در آفتابگردان روغنی با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونیREMAP و IRAPاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاینهای آفتابگردان روغنی بر اساس عملکرد و سایر ویژگیهای زراعیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی کدوهای بومی شمال غرب ایران با استفاده از صفات بذراولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
86دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه دارویی همیشه بهارهمایش ملی گیاهان دارویی1389
87دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
88دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن و زئولیت روی ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص های مورفولوژیک برگ همیشه بهارهمایش ملی گیاهان دارویی1389
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون تیپ ویرجینیا با نشانگر ریزماهوارههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تنباکو های ایرانی با نشانگر ریزماهوارههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم نان توسط نشانگرهای IRAP و REMAPهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
93دریافت فایل PDF مقالهچندشکلی ادغامی رتروترنسپوزونها و تنوع ژنتیکی در ارقام تجارتی گندم نان ایرانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های گل جالیز ایران با استفاده از نشانگر ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
95دریافت فایل PDF مقالهچندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون ها و تنوع ژنتیکی در برخی جمعیت های یونجه زراعی( Medicago sativa L. )هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
96دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نشانگرهای REMAPدر یونجه های زراعی (Medicago Sativa L.) جهت ارزیابی تنوع ژنتیکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی(Helianthus annuus L.)ایران با استفاده ازنشانگرهای ریزماهوارههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
98دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد درآفتابگردان تحت دو رژیم متفاوت آبیاریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
99دریافت فایل PDF مقالهتغییر در سیستمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ Sclerotinia sclerotiorumهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
100دریافت فایل PDF مقالهمراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس آفتابگردان (Helianthus annuus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
101دریافت فایل PDF مقالهو نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزنها جهت مطالعه تنوع ISSR ارزیابی مقایسهای نشانگرهای زنتیکی لینهای نان گندمهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSR)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
103دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی پوترسین بر توسعه و جوانه زنی تخمک انگور رقم پرلت توسط تکنیک نجات جنینهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین موجوددر محیط کشت برمیزان جوانه زنی غیرمستقیم و چند جنینی تخمک های متلاشی شده حاصل از نجات جنین انگور رقم پرلتهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
105دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuss L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
106دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی پیوسته با شاخص برداشت در آفتابگردان روغنیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیک لاین های افتابگردان روغنی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژنهای دخیل درمقاومت جزیی آفتابگردان به بیماری اسکلروتینیاکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های فنیل آلانین آمونیا- لیاز 2 و پروتئین شبه توماتین درآفتابگردان در پاسخ به جدایه های مختلف قارچ عامل بیماری ساقه سیاهاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی قدرت بیماریزایی جدایه های قارچ اسکلروتینیا بررویآفتابگرداناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص مکانیکی سایش نانوپوشش CU-Mn بر روی زیرلایه AISI 430 ایجاد شده به روش مکانیکیهفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران1397
112دریافت فایل PDF مقالهAllvation anatomical and morphological responses okra (Hibiscus escolentus L.) seedlings to Multi wall carbon nanotubes treatmentبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
113دریافت فایل PDF مقالهGrouping of sunflower inbred lines under no use and consumption of phosphorus fertilizer conditionsبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
114دریافت فایل PDF مقالهEffect of iron sulfate foliar spray on enzymatic and non-enzymatic defense of Dracocephalum moldavica L. under salinity stressبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
115دریافت فایل PDF مقالهدست یابی به بیشترین فاز کوردیریت مقاوم به شوک حرارتی در دما ها و زمان هایی پایین تر از تشکیل فاز با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت ایرانیهشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران1398
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش های فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (.Pyrus spp) تحت شرایط تنش خشکیپنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
117دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ناباروری بر بروز اختلالات جنسیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی1399
118دریافت فایل PDF مقالهنظریه بازی و ساختار تحریم هاسیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1399
119دریافت فایل PDF مقالهStudy of expression of PMP genes and dehidrin in salt stress resistance in oilseed sunflowerبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
120دریافت فایل PDF مقالهStudy of transcription factors expression in oily sunflower under salt stressبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
121دریافت فایل PDF مقالهنظریه بازی و بهینه سازی سیستم های بازرسیدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
122دریافت فایل PDF مقالهسربردرای جوانه راسی در گیاهچه های بذری مرحله دو لپهای و باززایی مستقیم درگیاه توتون (Nicotiana tabacum L.) یک سیستم جدید باززایی برای مطالعات تراریختی ژنتیکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
123دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی محتوای نسبی آب در لاین های نو ترکیب آفتابگردان تحت دو رژیم متفاوتآبیاریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
124دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی توتون های شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390

مقالات رضا درویش زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهGenetic analysis of castor (Ricinus communis L.) using ISSR markersدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه درآفتابگرداندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
4دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیرهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرتو گاما پیش از جوانه زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانیفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و محتوی پروتیین کل ریحانفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTL های کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیان ژن های فنیل آلانین آمونیالیاز و پروتیین شبه توماتین در گیاه آفتابگردان آلوده به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگرداندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده های فلفل شیرین(Capsicum annuum L.)مجله علوم باغبانی1396
11دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیهدوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1396
12دریافت فایل PDF مقالهClinical manifestations and disease activity score of rheumatoid arthritis in southeast of Iranفصلنامه تحقیقات روماتولوژی1396
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر بیان ژن های کدکننده آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، اوژنول سینتاز 1 (EGS1) و کافئیک O- متیل ترانسفراز (COMT) در ریحانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جایگاه های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
16دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAPفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مرحله نموی تخمک و محلول پاشی پوترسین بر نجات جنین انگور رقم پرلت (Vitis Vinifera L.)دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1395
18دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSRمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSRفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های رگه های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان روغنی حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
21دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای پیوسته با شاخص های تحمل شوری در ژنوم آفتابگردان (Helianthus annuus L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
25دریافت فایل PDF مقالهTranscript analysis of telomerase enzyme gene in sunflower infected by sclerotinia stem rot diseaseدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1398
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های خالص آفتابگردان روغنی در شرایط بهینه و کمبود فسفر قابل جذب بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و شاخص تحمل چندمتغیره MFDVمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1400
27دریافت فایل PDF مقالهImpact of Drought Stress on Photosynthetic Response of Some Pear Speciesمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1400
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه الگوی بیان نسبی ژن های ZmNHX۱، ZmHKT۱ و ZmMYB۳۰ در ذرت تحت تنش شوریفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1400
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیان نسبی ژن های دهایدرین، آکواپورین و Ha-L۱L در ژنوتیپ های آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم زراعی ایران1400
30دریافت فایل PDF مقالهواکاوی سیر تطور قانونگذاری در حوزه صنعت آبپژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی1398
31دریافت فایل PDF مقالهتخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی در ژنوتیپ های توتون شرقی تحت شرایط نرمال و تنش گل جالیزمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
32دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل قابلیت ترکیب پذیری عملکرد دانه در آفتابگردان (Helianthus annuus) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت ۲:۳F توتون شرقیمجله پژوهش های تولید گیاهی1394
34دریافت فایل PDF مقالهسنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت های مختلف دانه چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
35دریافت فایل PDF مقالهImpact of mycorrhizal fungi and water stress on oil and protein harvest index in sesameژنتیک و اصلاح نژاد ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهAnalyses of genomic regions linked with resistance to basal stem rot in sunflower (Helianthus annuus L.) under field conditionsژنتیک و اصلاح نژاد ایران1399
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ساختار و تنوع ژنتیکی آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهوارهمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1394
39دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مورفولوژیک در توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از تجزیه میانگین نسل هامجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1395
40دریافت فایل PDF مقالهتجزیه میانگین نسل‌ها برای مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از مدل‌های خطی مخلوطمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1396
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای میکروساتلیت پیوسته با نواحی ژنومی دخیل در مقاومت به جدایه های عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در شرایط کنترل شدهمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1397
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی صفات زراعی در توتون (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از تجزیه گرافیکی دای‌آلل به روش هیمنمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیان عوامل رونویسی WRKY و AP2Domain در آفتابگردان روغنی تحت تنش شوریدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1398
44دریافت فایل PDF مقالهEstimating the breeding value of some pomological traits in grape cultivars of West Azarbaijanدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1399
45دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)نشریه زیست شناسی گیاهی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAPفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایرانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (Helianthus annus L.) با استفاده از نشانگرهای ISSRفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
49دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
50دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تاثیر نرم در روابط بین الملل براساس نظریه بازی هادوفصلنامه دانش سیاسی1392
51دریافت فایل PDF مقالهریاضیات در روابط بین الملل و علوم سیاسیفصلنامه پژوهش حقوق عمومی1389
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 809 بار

نمودار سالانه مقالات رضا درویش زاده طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رضا درویش زاده

شماره تلفن: 044-32779558

به اشتراک گذاری صفحه رضا درویش زاده

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی