خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,184
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 708
رتبه علمی در کل کشور: 243
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 10
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

مقایسه تاثیر صمغ زدو با کربوکسی متیل سلولز و اینولین بر خواص کیفی، ویسکوزیته و حسی ماست منجمد میوه ای نوشته شهین زمردیارزیابی عملکرد پایگاه داده های WaPOR و ERA۵ با هدف برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریای خزر نوشته آناهیتا جباریتاثیر شوری بر تغییرات صفات کمی و کیفی و نحوه توارث این صفات در چغندرقند نوشته عبدالمجید خورشید و حیدر عزیزیتعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه نوشته باقر حسین پوربازتاب کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و نانو نوشته کیوان فتوحیفراسنجه های زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) در مواجهه با غلظت زیرکشنده (LC۲۵) کلرفلوآزورون نوشته مریم فروزانبررسی آت اکولوژی گونه (M.B.)DC. Caragana grandiflora (مطالعه موردی: شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی) نوشته احمد احمدیارزیابی کیفی نهالهای هلو و شلیل با استفاده از شاخصهای مورفولوژیکی نوشته رضا رضاییضرورت تدوین طرح اجتماعی مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، با نگاهی به آمار آتش سوزی در استان آذربایجان غربی نوشته جلال هناره و بهرام چوبینبررسی عمده طرح های جنگلداری اجرا شده و در دست اجرای کشور در راستای احیاء و توسعه جنگل نوشته جلال هنارهترکیب گونه ای توده های جنگلی و بهره برداری های آسیب زا از جنگل های شهرستان بانه نوشته جلال هنارهدخالت های انسانی در جنگل های زاگرس آذربایجان غربی و تاثیر آن بر جمعیت جوانه خوار بلوط tortrix viridana l. نوشته زهرا هاشمی خبیر و سیامک حنیفه و رحمان رحیم دختمطالعه خشکیدگی درختان بلوط در دو سیستم متفاوت مدیریتی در جنگل های پیرانشهر و سردشت نوشته جلال هنارهبررسی تاثیر شیوه های رایج مدیریتی در جنگله ای زاگرس شمالی بر حجم سرپای جنگل مطالعه موردی: جنگل هایمیرآباد آذربایجان غربی نوشته مجید پاتو و جلال هنارهآفات مهم درختان بید و صنوبر در استان آذربایجان غربی و گزارش رکورد جدید کنە گالزا :EriophyidaeAcari برای ایران نوشته زهرا هاشمی خبیر و سیامک حنیفهآفات و بیماری های مهم جنگل ها در استان آذربایجان غربی نوشته زهرا هاشمی خبیر و سیامک حنیفه و رحمان رحیم دختارزیابی چند آفت کش گیاهی و آلی برای کنترل جمعیت بهاره و تابستانه کنه تارتن دولکه ای خیار گلخانه ای و اثرات جانبی آن ها بر جمعیت کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis نوشته مریم فروزاناثرات کشندگی حشره کش های آزادیراختین، اسپیرومسیفن و تیامتوکسام روی سفید بالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum و زنبور پارازیتوئید آن Encarsia formosa نوشته مریم فروزانبررسی صفات اگروتکنولوژیک موثر بر عملکرد قند در تاریخ های کشت مختلف جهت انتخاب ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شمال غربی ایران نوشته حیدر عزیزیارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی ژنوتیپ های چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش کم آبی نوشته عبدالمجید خورشید

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

گزارش مطالعات مقدماتی دشت زنگنه (1355)چکیده ای از مشخصات بیماریهای مهم درختان میوه و گیاهان زراعی ایران : ذکر عامل بیماری ، زمستان گذرانی علایم و نشانه های بیماری و نحوه مبارزه با آنها (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1366‬ آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماریههای گیاهی ارومیه (1367)خسارت وارده از سرما، تگرگ و یخبندان به باغات انگور و روشهای مقابله با آنها (1361)نگرشی کوتاه به فعالیتهای تحقیقی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی و ارزیابی روشهای اصلاح غلات در ایستگاه تحقیقاتی استان (1366)نتایج اهداف کوتاه مدت (‮‭1 - 5‬): طرح بررسی تاثیر پودر و عصاره درختان چریش و زیتون تلخ موجود در ایران بمنظور مبارزه با آفات مهم زراعی و انباری (‮‭1368/3/3 - 1366/7/1‬) (1368)خلاصه طرحهای عمرانی اداره مهندسی و امور زیر بنایی آذربایجان غربی ()بیواکولوژی کرم قوزه خوار پنبه (1363)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی (1367)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب در سال ‮‭1367‬ (1368)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در سال ‮‭1367‬ (1367)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع (1367)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1362‬ (1362)روشهای مکانیزه خشک کردن "انگور" (1363)زراعت آفتابگردان (1364)جدول آنالیز مواد غذایی : انواع خوراک دام ()سنگنک (1365)انواع مینوزهای درختان میوه شایع در آذربایجانغربی (1365)کنه آبله زای گلابی (1364)بررسی وضع گندم استان آذربایجان غربی در سال زراعی ‮‭1364‬ ‮‭1363‬ (1364)قسمتی از جیره های غذایی در تغذیه دامها (1365)قسمتی از شرایط نور و تغذیه مرغداری (1364)گزارش وضع کلی واحدهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی و مسایل و مشکلات و پیشنهادات (1366)جوندگان زیان آور در استان آذربایجان غربی ، روشهای مبارزه با آنها (1366)راهنمای کنترل سرپایی مزارع و نحوه نمونه برداری جهت تهیه بذر گواهی شده (1366)برداشت ، درجه بندی ، بسته بندی ، نگهداری و استاندارد کردن میوه جات و سبزیجات (1366)نگهداری و پرورش گوسفند (1366)نگهداری و پرورش گوسفند ()استفاده ازکودهای شیمیایی در دیمات مناطق استان (1369)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی به صورت زیر است: