خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,241
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 745
رتبه علمی در کل کشور: 160
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 3
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بررسی بهره وری و میزان آب آبیاری چغندرقند در روش های آبیاری تحت فشار و سطحی در منطقه تربت حیدریه نوشته محمد کریمی و محمد جلینیبررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی نوشته مسعود احمدی و حسن حمیدیتجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد شکر سفید در هیبریدهای جدید چغندرقند نوشته جواد رضاییارزیابی میزان کارآیی علفکش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها نوشته محمد حسن هادیزادهتهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه نوشته جمشید سلطانی ایدلیکیشناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماریهای مهم خاکزاد چغندرقند نوشته مسعود احمدیمروری بر فرآیند خشک کردن رفرکتنس ویندو برای محصولات خمیری نوشته الهام آذرپژوهمدیریت تغذیه گیاه در کاهش صدمات بحران خشکسالی ، سرما و سایر تنش های محیطی نوشته مجید فروهر و مهدی زنگی آبادیمطالعه سمیت تدخینی چند اسانس گیاهی بر کنه ی بنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède (Acari: Acaridae) در شرایط آزمایشگاهی نوشته محمد ناطق گلستان و آرش هنرمندمدل افرازش کیفیت خدمات شبکه آموزش کشاورزی (شاک) از دیدگاه فراگیران نوشته ریحانه شاقلیتاثیر کودهای آلی (کمپوست، گاوی و مرغی) و اوره بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی دو رقم KSC۷۰۴ و KSC۲۶۰ ذرت علوفه ای (Zea mays L.) نوشته محمد قاسم زاده گنجه ای و سعید خاوری خراسانی و سید فاضل فاضلی کاخکیاثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری نوشته کوروش شجاعی نوفرستاثر سامانه آبیاری قطره ای نواری بر مدیریت مصرف آب در کانون های اصلی تولید خربزه در کشور نوشته هادی افشار و محمد کریمیتعیین میزان آب کاربردی، عملکرد و بهره وری آب در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی نوشته محمد جلینی و محمد کریمیبررسی آب آبیاری و بهره وری آب در تولید انگور برخی باغات استان خراسان رضوی (کاشمر و خلیل-آباد) نوشته محمد کریمی و محمد جلینیتاثیر کائولین فرآوری شده (WP ۹۵%) روی زنجرک مو، (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem.: Cicadellidae در شرایط صحرایی نوشته محمد سیرجانیمطالعه رابطه جمعیتی و اثر چند کنه کش برکنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) و کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) در رز گلخانه ای نوشته محمد ناطق گلستان و هاشم کمالیشبیه سازی ارزیابی رواناب حوزه آبخیز سرباز با استفاده از مدل SWAT نوشته حمزه نورارزیابی آب کاربردی و نمایه های عملکرد آبیاری در جو زمستانه (مطالعه موردی: استان اردبیل) نوشته سید ابوالقاسم حقایقی مقدمپایش پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی در شمال شرق ایران نوشته محمد زادبر و قنبر علی شاد و فریده ثقفی خادم و حسین توکلی و حسن امیر آبادی زاده و سمیه ناصری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

حفاظت از منابع آب، با استفاده بهینه از اب قنوات در فصول غیر زراعی (مطالعه موردی: قنات دهر از شهرستان سبزوار) (1391)بررسی میزان نفوذ و تغذیه آب در بستر رودخانه های استان و تعیین رابطه ریاضی عوامل موثر برآن (1391)خلاصه ای از دوره آموزشی پنبه در جمهوری ترکمنستان (1373)گزارش نهایی بررسی میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت نخود دیم (1373)گزارش نهایی بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کود ازته بر روی عملکرد سیب زمینی (‮‭1370 -1372‬) (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1374)گزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی و تعیین سازگاری آنها باشرایط اقلیمی مشهد (1375)کنگره بین المللی حشرات اجتماعی بنگلورهند (مرداد ‮‭69‬) (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1371)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی در شرایط دیم شمال خراسان (1378)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی بین المللی در شرایط دیم شمال خراسان (1378)گزارش پژوهشی ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1371)گزارش نهایی بررسی واریته گندم دیم و مصرف کودهای شیمیایی (1370)تعیین نیاز چغندر قند به کودهای ازته و فسفره با روش الکترواولترافیلتراسیون ‭EUF‬ (1371)تعیین مناسب ترین میزان ازت و فسفر روی عملکرد گندم قدس و جو استار ()بررسی میزان تاثیر حشره کشهای یو ال وی روی ملخ مراکشی (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1372)گزارش اجمالی فعالیتهای، اجرایی و فنی و معرفی ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور (1373)نتایج تحقیقات غلات (گندم و جو) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد سال زراعی ‮‭71 -72‬ (1363)بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا (1375)گزارش نهایی طرح تعیین مقدارونحوه مصرف اسید سولفوریک درخاکهای قلیایی (1375)گزارش پژوهشی سال‮‭1374‬بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد سوم (غلات) (1375)گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد اول (باغبانی- سبزی و صیفی- بانک ژن) (1375)گزارش نهایی بررسی اثر میزانهای مختلف بذر بر عملکرد ارقام جو (ماکویی - والفجر) (1374)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهد (1375)گزارش نهایی بررسی و سلکسیون کلنی جهت تولید غده های بذری سیب زمینی مادری (1375)گزارش نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گندم سال ‮‭1372 - 1374‬ (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیمماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1373)گزارش نهایی بررسی سازگاری ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل (1376)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 3 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: