Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,013
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 744
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 156
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 2
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تولید دونات کم چرب با استفاده از آرد تریتیکاله و صمغ ریحان ضمن بررسی تاثیر اسانس هل سبز بر ماندگاری آن

دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401
2بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ زدگی
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1401
3بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان های خراسان رضوی
دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1400
4آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی برخی ارقام ذرت در تولید بذر اصلاح شده
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
5برآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور
پژوهش آب در کشاورزی1401
6بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1401
7فرآیندها و کارکردهای ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik) در مقابله با تنش یخ زدگی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
8بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر جمعیت کنه Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) در شهرستان گناباد

مجله آفات و بیماریهای گیاهی1387
9ارتباط بین برخی شاخص های رسیدگی میوه با عارضه قهوه ای شدن بافت میوه در رقم برابرن سیب
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1390
10بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست بر وقوع بیماری های پژمردگی ورتیسلیومی و مرگ گیاهچه پنبه
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1390
11تنوع بیماری زائی جدایه های Pythium aphanidermatum عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در ایران
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1391
12ردیابی و شناسائی عوامل قارچی مولد زوال مو بر اساس تکنیک پی سی آر در باغات انگور خراسان شمالی
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1392
13تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1393
14بررسی تاثیر گیاهان تله بر کاهش آلودگی به آفات خربزه در استان خراسان رضوی (مقاله ی کوتاه علمی)
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1394
15بهینه سازی استخراج و ریزپوشانی ترکیبات رنگی ضایعات فرآوری گزنه (Urtica dioica)


فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا1401
16اولین گزارش از خسارت کنه زنگار سیب Aculus schlechtendali در ایران (گزارش کوتاه علمی)
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1400
17تعیین آب کاربردی و بهره وری مصرف آب در مزارع زعفران استان خراسان رضوی

دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1400
18اثرات استفاده از پساب بر کیفیت خاک و محصولات زراعی (مطالعه موردی: اراضی مجاور خطانتقال پساب شهر اراک به کویر میقان)
دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1400
19تعیین آب کاربردی و بهره وری مصرف آب مزارع هندوانه در استان خراسان رضوی (مطالعهموردی: منطقه داورزن)

دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1400
20شاخص های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده
دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها1400
21انتخاب ژنوتیپ های مناسب کشت زمستانه (انتظاری) چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت جام

فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1401
22پهنه بندی نوع خاک کشاورزی با تلفیق روش های اسپکترومتری و سنجش از دور
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1401
23بررسی امکان استفاده از روش اختلاط هم زمان با خاک در بهینه سازی کاربرد علف کش های خاک مصرف در مزارع نخود دیم استان زنجان
نهمین همایش علوم علف های هرز ایران1400
24برهم کنش علف کش و آبیاری بر عملکرد لوبیاچیتی (.(Phaseolus vulgaris L
نهمین همایش علوم علف های هرز ایران1400
25امکان کنترل شیمیایی علف هایهرز مزارع ذرت(.(Zea mays L با استفاده از علف کش پیش آمیخته دایکمبا +مزوتریون+ نیکوسولفورون در کشور
نهمین همایش علوم علف های هرز ایران1400
26تاثیر علف کش های پیش و پس رویش بر عملکرد اقتصادی، وزن خشک و سرعت رشد برنج هوازی در دو نظام کاشت بذری و نشایی
نهمین همایش علوم علف های هرز ایران1400
27مقایسه عوامل موثر بر عدم مشارکت در طرح های آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان و جوامع محلی

فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1401
28بررسی خصوصیات رویشگاهی و دانش بومی کشاورزان در مورد گل نرگس (Narcissus tazetta) در شهرستان خوسف، خراسان جنوبی

دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1400
29مطالعه دانش بومی و مصارف سنتی برخی گونه های کاربردی شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی

دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1400
30نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و مدیریت آن در مزارع آویشن باغی (Thymus vulgaris)


دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

ردیفعنوان طرحسال نشر
1حفاظت از منابع آب، با استفاده بهینه از اب قنوات در فصول غیر زراعی (مطالعه موردی: قنات دهر از شهرستان سبزوار)1391
2خلاصه ای از دوره آموزشی پنبه در جمهوری ترکمنستان1373
3گزارش نهایی بررسی میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت نخود دیم1373
4گزارش نهایی بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کود ازته بر روی عملکرد سیب زمینی (‮‭1370 -1372‬)1373
5گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1374
6گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1374
7گزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی و تعیین سازگاری آنها باشرایط اقلیمی مشهد1375
8کنگره بین المللی حشرات اجتماعی بنگلورهند (مرداد ‮‭69‬)1371
9گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1371
10گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی در شرایط دیم شمال خراسان1378
11گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی بین المللی در شرایط دیم شمال خراسان1378
12گزارش پژوهشی ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1371
13گزارش نهایی بررسی واریته گندم دیم و مصرف کودهای شیمیایی1370
14تعیین نیاز چغندر قند به کودهای ازته و فسفره با روش الکترواولترافیلتراسیون ‭EUF‬1371
15تعیین مناسب ترین میزان ازت و فسفر روی عملکرد گندم قدس و جو استار
16بررسی میزان تاثیر حشره کشهای یو ال وی روی ملخ مراکشی1372
17گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1372
18گزارش اجمالی فعالیتهای، اجرایی و فنی و معرفی ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور1373
19نتایج تحقیقات غلات (گندم و جو) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد سال زراعی ‮‭71 -72‬1363
20بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا1375
21گزارش نهایی طرح تعیین مقدارونحوه مصرف اسید سولفوریک درخاکهای قلیایی1375
22گزارش پژوهشی سال‮‭1374‬بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد سوم (غلات)1375
23گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد اول (باغبانی- سبزی و صیفی- بانک ژن)1375
24گزارش نهایی بررسی اثر میزانهای مختلف بذر بر عملکرد ارقام جو (ماکویی - والفجر)1374
25گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهد1375
26گزارش نهایی بررسی و سلکسیون کلنی جهت تولید غده های بذری سیب زمینی مادری1375
27گزارش نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گندم سال ‮‭1372 - 1374‬1376
28گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیمماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان1373
29گزارش نهایی بررسی سازگاری ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل1376
30گزارش خزانه مشاهده ای گندم های زمستانه و بینابینی در آزمایشات بین المللی1376

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 3 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تاکنون با 1,636 پژوهشگر از 147 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 1,031 مقاله نویسنده اول
  • 857 مقاله نویسنده دوم
  • 729 مقاله نویسنده سوم
  • 350 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,436,948 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی