ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد زارع فیض آبادی

Ahmad Zare Feyz Abadi

استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180572)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی احمد زارع فیض آبادی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات احمد زارع فیض آبادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی با کاربرد عناصر ریز مغذیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهنقش تناوب و جایگاه آن در کشاورزی پایدارهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلوییدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک لاینهای تریتیکاله درآزمایشات پیشرفته مقایسه عملکردیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بازده اقتصادی اثرات محلولپاشی عناصرغذایی درارقام بهاره گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغذیه برگی عناصرغذایی برخصوصیات زراعی عملکردواجزای آن درارقام بهاره گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی ارقام مختلف گندم درکشت مخلوطیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش تیپهای زراعی متفاوت گندم درکاشت به موقع و تاخیری درشرایط آب و هوایی مشهدیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات نیتروژن فسفروپتاسیم باقیمانده درخاک درواکنش به تناوبهای زراعی مبتنی برگندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانتهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گیاهان پوششی درحاصلخیزی خاک و کنترل علفهای هرزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپیش کاشت کلزا و پسماندهای گیاهی برتولید گندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد و نمو بر عملکرد و اجزا آن در ارقام مختلف گندمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توده های بومی و ارقام زراعی گندم خراسان به منظور تعیین مقاومت آنها نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای ریز مغذی بر صفات مورفولوژیک، میزان کلروفیل برگ و تاریخ گلدهی آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمی و کیفی توده های بذر جو انبار شده در فضای باز قبل از بوجاریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت بقایا و خاک ورزی حفاظتی بر کارکرد دو نظام تناوبی منطقه معتدل سرداستان خراسان رضویسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زراعی گندم در حال معرفی C-73-5 در اقلیم سرد خراسانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به خشکی لاین ها و ارقام گندم مناطق سرد کشورهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نظام های زراعی مختلف بر کارایی تولید سیب زمینیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نظام های تناوبی مختلف بر جمعیت کرم های مفتولی سیب زمینیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
22دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت پسماندهای گیاهی در نظام های تناوبی مختلف بر پایداری عملکرد غده سیب زمینیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برداشت یک و چند مرحله ای بر عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مرحله برداشت بر کمیت و کیفیت بذر ارقام استاندارد گوجه فرنگیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی تعداد نمونه اولیه در برآورد کیفیت واقعی توده های بذرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمی و کیفی توده های بذر گندم انبار شده در فضای باز قبل از بوجاریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L)نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهتغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394

مقالات احمد زارع فیض آبادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهکارآیی زراعی نیتروژن در تناو بهای زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصولفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جامفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاک ورزی حفاظتی و متداول با مدیریت بقایا بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم(Triticum aestivum L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت پسماندها و نظام خاک ورزی بر تجمع و انتقال دوباره مواد نورساختی درگندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بلندمدت تغییرات فشرده‏سازی و تأثیر آن بر ثبات تولید محصولات کشاورزی در ایران (دوره 50 ساله 1341 تا 1390)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده‌سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بوم‌نظام‌های کشاورزی ایران (1341 تا 1390)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 390 بار

نمودار سالانه مقالات احمد زارع فیض آبادی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با احمد زارع فیض آبادی


به اشتراک گذاری صفحه احمد زارع فیض آبادی

پشتیبانی