آقای دکتر مجید دشتی

Dr. Majid Dashti

دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186932)

23
17
14
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رییس انجمن انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رییس انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی (1396-تاکنون)