ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید دشتی

Majid Dashti

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186932)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مجید دشتی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مجید دشتی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد سوشهای مختلف ریزوبیوم در گره بندی یونجه های چند سالهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کودهای کامل بر عملکرد محصول، خصوصیات مورفولوژیکی و شاخص های رشد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L. )ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روشهای نوین بهبود عملکرد برشاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی - صنعتی روناسRubia tinctorumششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر خراش دهی مکانیکی و هیدروپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی گیاه داروئی- صنعتی روناس (Rubia tinctorum)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکستن خواب بذر گیاه مورد (Myrtus communis L)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کودهای جذبی بر عملکرد و حفظ حیات بذر در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نمک های کلریدسدیم وکلریدکلسیم برجوانه زنی آویشن (Thymus vulgaris L)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پتانسیل های مختلف اسمزی نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات جوانه زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سولفات آمونیوم در کارایی علفکش گلیفوزیت در سطوح مختلف شوری آب حامل علفکشپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در 20 نمونه Elymus hispidus Var. Hispidusدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردوکیفیت علوفه در ژنوتیپ های Elymus hispidus var. Hispidus براساس تجزیه کلاسترومولفه های اصلیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش‎های ذخیره نزولات و فصل کشت بر استقرار گیاهان علوفه ‎ای مرتعی (مطالعه موردی: گونه Hedysarum koptedaghi )چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
14دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کشت گونه اسپرس خراسانی(chorassanicaOnobrychis) در حوزه ی آبخیز بند گلستانچهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنبه های مختلف قرارداد اختیار معامله در زمینه مدیریت مالی و انطباق شرایط ویژه این قرارداد با شرایط صحت معاملاتدومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی1397
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت و سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر صفات زراعی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1397
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دو شاخص تغییر اقلیم دما و (CO2 )بر روی سطوح تولید برخی متابولیت های ثانویه در گیاهان داروییدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف عنصر روی و آستانه سمیت بر برخی خصوصیات رشد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L. )دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنولوژی گیاه دارویی مورد در دهستان موردستان (شهرستان بشرویه)دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسطوح مختلف تراکم برعملکرد واجزای عملکرد گیاه پنیرک گل ریزدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسطوح مختلف تراکم بوته بر برخی خصوصیات رشدی گیاه پنیرک گل ریزدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395

مقالات مجید دشتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی شاخص های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آبفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهفلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندرقند (Beta vulgaris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ایدوفصلنامه چغندرقند1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر دو گونه قارچ میکوریزا آربوسکولار بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و خصوصیات مورفو فیزیولوژیکی پونه معطر (Mentha pulegium L.) در تنش خشکیدوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.)دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1397
تاریخ ایجاد رزومه: 25 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 39 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید دشتی

تماس با مجید دشتی


به اشتراک گذاری صفحه مجید دشتی

پشتیبانی