خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,699
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 113
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 45
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

A fuzzy inference system for predicting relief goods demand in the different scenarios of occurrence earthquake نوشته Reza Ghaemiکاربرد گیاهان دارویی در بهبود زخم و سوختگی نوشته مریم هوشنگیبررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل شهر مشهد نوشته ملیحه عرب هاشمیپاسخ های روانشناختی و رفتاری فرزندان به طلاق والدین:چالش ها و راهکارها نوشته پریسا پورگنابادیبررسی نقش خلاقیت بر پیشرفت جمعی دانش آموزان ابتدایی نوشته احمد صادقیتاثیر بازی های TGFUبر مهارت های حرکتی بنیادی کودکان ۴ تا۶ سال نوشته فیروزه شاکریبررسی ارتباط اضطراب کرونا و تاب آوری با صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان طیف اتیسم شهر مشهد نوشته امیر مکیان و علی اصغر سراییبررسی میزان ارتباط بین کندی شناختی زمان و تکانشگری با فرسودگی شغلی در معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ۶ مشهد نوشته حسین درستکارمقدمA Critical Discourse Analysis of Political Text Translation:Transmission of Ideology and Power نوشته Abdollah Derakhshaniرابطه ویژگی های شخصیتی درونگرایی – برونگرایی و تعارض کار- خانواده با کیفیت ارتباط زوجین شاغل نوشته اکرم غلامرضازاده مطلقروش های نوین برای بهبود هویت بخشی و تفکر انتقادی دانش آموزان در مدارس نوشته مجید شتابیبررسی اثربخشی راهبردهای تدریس کارآمد در ارتقا یادگیری دانش آموزان نوشته مجید شتابیExpression of an up-to-date model for the analysis of Amidoalkyl Naphthol synthesis methods نوشته Samaneh Mohammad Ebrahimzadeh Sepasgozar و Sharareh Mohseni و Babak Feizyzadeh:K-NNIRA الگوریتم یادگیرنده انتساب ویژگی های بدون مقدار علمی -اخلاقی دانش آموزان در کلان داده های آموزش و پرورش نوشته رضا قائمیتحلیلی بر نقش محوری متاورس و کاربردهای آن در ارتباطات بشری نوشته متینه زوارپیش بینی میزان رضایت زناشویی براساس مهارت های زندگی و سبک های دلبستگی بین زنان متاهل دانشگاه آزاد قوچان نوشته ندا شریفبررسی رابطه ی هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان نوشته احسان دورگیرانپیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان های نظامی نوشته امیر طباطبایی و حمید نجات و حمید نجاتتاثیر هوش فرهنگی بر مهارت های ارتباطی نوشته الهام احمدیان و مهناز امیرپوراثر بخشی زوج درمانی خود تنظیمی بر تمایز یافتگی خود،سبک های هویتی و مهارت حل مسئله خانواده نوشته فرزانه عظیمی معنویان