ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر بهراد معین نژاد

Doctor behrad moeinnezhad

دانشجوی دکتری مدیریت

محور تخصصی:کسب و کار

Researcher ID: (7199)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور بهراد معین نژاد

مقالات بهراد معین نژاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل بیوتکنولوژی در افزایش بهره وری از محیط زیستچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرایط اقتصاد رقابتیهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
3دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر هزینه یابی فعالیت و سهم آن در بهره مندی مدیران مالی از اطلاعاتهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت سرمایه فکری و راهکارهای آن در جهت مدیریت سازمانهمایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری1390
5دریافت فایل PDF مقالهبرسی و شناخت ادبیات حسابداری سرمایه فکری و نقش آن در مدیریت سرمایههمایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثار ضایعات کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذا و مسائل اقتصادی ناشی از آناولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ایمنی صنایع غذایی در توسعه اقتصادی کشوراولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در توسعه اقتصادی کشوراولین سمینار ملی امنیت غذایی1390
9دریافت فایل PDF مقالهشناخت حسابداری محیط زیست و نقش آن در بررسی هزینه های زیست محیطیپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهره وری بهینه از حسابداری زیست محیطی در عملکرد شرکتهاپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
11دریافت فایل PDF مقالهاطلاعات حسابداری زیست محیطی در جهت تصمیم گیری مدیرانپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی بازاریابی سبز در راستای بهره وری بهتر از محیط زیستپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط محیط زیست با مسایل ژئوپلتیک و اقتصادپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
14دریافت فایل PDF مقالهنقش و تاثیر گزارشگری مالی (XBRL) در افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات مالیهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل قیمت گذاری آربیتزاژ و نقش آن در اندازه گیری سرمایههمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در ایرانهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
17دریافت فایل PDF مقالهساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود سهامدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهارتهای بازاریابی در ورزش و چالشهای پیش رودومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی ارزیابی ارزش گواهینامه منابع انسانی براساس شواهد مدیریت منابع انسانیاولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت درافزایش سطح توانمندی کارکنان بارویکرد اجرایی دردانشگاهاولین همایش ملی مدیریت کسب و کار1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت با عوامل توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچانتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت دانشگاه و نقش آن در افزایش توانمندی کارکنانتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارتباط بین برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت با عوامل توانمند سازی کارکنان (( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ))تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهتوانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمتتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
25دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر کیفیت بسته بندی مواد غذایی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد نقش زنجره تامین و مدیریت حاکم برآن در توسعه صنعت مطالعه موردی در صنایع غذاییسومین همایش ملی امنیت غذایی1392
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی در مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچاناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی حاشیه فروش و ضایعات فروش انگور در منطقه خراسان (مطالعه موردی منظقه قوچان )اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت ادبیات حسابداری سرمایه فکری و نقش آن در مدیریت سرمایهاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیراطمینان بیش ازحد مدیریت بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1395
33دریافت فایل PDF مقالهاطمینان بیش از حد مدیران و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
34دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریماششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
35دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بیزی و تصمیم گیری پرتفوی با استفاده از مدلهای همزمان دینامیک خطی گرافیکیششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
36دریافت فایل PDF مقالهاطمینان بیش از حد مدیران و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
37دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریماهفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
38دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بیزی و تصمیم گیری پرتفوی با استفاده از مدلهای همزمان دینامیک خطی گرافیکیهفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
39دریافت فایل PDF مقالهاطمینان بیش از حد مدیران و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
40دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از مدل آریمادومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بیزی و تصمیم گیری پرتفوی با استفاده از مدلهای همزمان دینامیک خطی گرافیکیدومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
42دریافت فایل PDF مقالهاثر عملکرد انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیتهشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاب آوری بر بهره وری تحت راهبری معتبرهشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
44دریافت فایل PDF مقالهیک روش بیزی برای انتخاب سبد سهام در تصمیم گیری گروهی چند معیارههشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1396
45دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ریسک اطلاعات در زنجیره تامین با استفاده از شبکه های بیزیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شفافیت سود در هزینه سرمایه سهام عادی بر اساس مدل سه عاملی فاما، فرنچسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذبرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای کلان اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها1396
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی درک و تعامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات توسط مشتریان به واسطه برانگیختگی ناشی از تبلیغاتهمایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها1396
50دریافت فایل PDF مقالهافشای زیست محیطی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهراناولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قیمت گذاری نامناسب بر سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حداولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی1397
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر استقرار الگوی مدیریت زنجیره تامین (SCM) در شرکتهای صنایع غذایی مطالعه موردی شرکت صنایع غذایی گاندوکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
53دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری مالی و تشخیص شرکت های متقلبهمایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی رضایت ارباب رجوع از گمرک فرودگاه بر اساس مدل های کانو و سرکوال (گمرک فرودگاه مشهد)همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی1397
55دریافت فایل PDF مقالهضررورت لزوم ایجاد و توسعه کمی و کیفی واحد درسی با عنوان حلال در مقطع تحصیلات تکمیلیاولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی1397
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجرای طرح سلامت الکترونیک ( e-Health ) بر تشکیل شبکه های بیماران مطالعه موردی بیماران دیابتی مراکز بهداشتی منطقه 6 تهرانسومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1397
57دریافت فایل PDF مقالهمعین نژاد ، بهراد و مریم توکلی فدیهه "بررسی اجرای طرح سلامت الکترونیک (e-Health) بر تشکیل شبکه هاى بیمارانمطالعه موردی بیماران دیابتی مراکز بهداشتی منطقه 6 تهران"سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، مشهد1397

مقالات بهراد معین نژاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقعفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار ،مجله "پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی"1396
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های مرتبط با حسابرسی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر افشای به موقع"مجله فصلنامه علمی-پژوهشی"پژوهش های تجربی حسابداری"دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30،1397

تالیفات بهراد معین نژاد

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاببرندینگشایسته1395فارسی
2کتاببازارهای مالی اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی قوچان1397فارسی
3کتابمدیریت سرمایه‌گذاری با رویکرد تصمیم‌گیری در مسایل مالیدانشگاه آزاد اسلامی قوچان1397فارسی

سوابق استادی بهراد معین نژاد

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1مربی

تحصیلات تخصصی بهراد معین نژاد

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت مالیکارشناسی ارشد1390-1392
2حسابداریکارشناسی1378-1382
3مدیریتدکتری تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی بهراد معین نژاد

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیمدیر گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه حکیم نظامی قوچان1390-1397
2سابقه کار دانشگاهیریس کارگزینی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان1385-1397
3سابقه کار صنعتیمدیر مالی شرکت دارویی رازی1397-تاکنون

جوایز و افتخارات بهراد معین نژاد

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان1394
2پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی قوچان1394
تاریخ ایجاد رزومه: 9 خرداد 1388 - تعداد مشاهده 1060 بار

نمودار سالانه مقالات بهراد معین نژاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با بهراد معین نژاد

آدرس ایمیل: behrad945@gmail.com
شماره تلفن:
شماره همراه: 09153000945
کشور: ایران استان: خراسان رضوی شهر: مشهد

به اشتراک گذاری صفحه بهراد معین نژاد

علایق شخصی

  • مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت
  • تصمیم گیری گروهی چند معیاره
  • هزینه سرمایه سهام عادی بر اساس مدل سه عاملی فاما، فرنچ
  • پیش بینی بیزی و تصمیم گیری پرتفوی
  • کسب و کار دارویی
پشتیبانی