پایش علمی در شهر مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد در رتبه 3 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 1624 مقاله برای شهرداری مشهد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مشهد در تهیه و انتشار 3492 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر مشهد
مراکز علمی شهر مشهد
نشست های شهر مشهد