خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 633
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 337
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 18
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پژوهشی نو پیرامون جرایم مالی و مجازات های آن در حقوق ایران نوشته سیدعبدالحمید حسینیواکاوی حکم فقهی مصرف محصولات تراریخته. نوشته سید علی دلبریتحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه نوشته فرزانه کرمیروایت «من تعدی فی الوضوء کان کناقضه» در ترازوی نقد نوشته سید ابوالقاسم حسینی زیدی و محمد حسن قاسمیتحلیل انتقادی مشروعیت عقد بر صغیره به منظور ایجاد محرمیت نوشته سیدمهدی احمدی نیکتحلیل انتقادی «نقصان عقول زنان» مبتنی بر کاربردهای واژه عقل در روایات نوشته جواد ایروانیباز پژوهی تاثیر اسلام زانی ذمی بر سقوط حد زنا نوشته محمد امامیبررسی حکم زنای ذمی با زن مسلمان در فقه امامیه نوشته محمد امامیالزامات و شرایط توزیع هدفمند یارانه ای و کمک های دولتی در حقوق اساسی ایران و فقه سیاسی نوشته امید مظهریاثبات نکاح موقت از دیدگاه قرآن در مذاهب خمسه با نگاهی به جایگاه رویکرد اجتماعی در قبال آن نوشته مهدی رجبی کیاتحلیل حقوقی جرم شناختی قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ نوشته مجید آشفتهبررسی راه کارهای پیشگیری از جرم در اموزه های امام علی (ع) در نهج البلاغه نوشته مجید آشفتهبررسی آثار وضعی اهدای جنین در فقه امامیه؛ بر مبنای انتساب جنین به صاحبان اسپرم و تخمک نوشته محمد سلطانیهشیوه شناسی شبهه گری قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع) نوشته البرز محقق گرفمی و سید علی دلبری و رضا حق پناهمرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد) نوشته رضا دانشور ثانیامکان سنجی وقف مراتع و جنگل ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه نوشته سید علی دلبریواکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی نوشته عبدالرضا اصغری و حسین ابراهیم زادهپژوهشی در تمییز «جهت معامله» از «جهت تعهد» نوشته عباس شیعهواکاوی فقهی حقوقی لوث و قسامه نوشته سلمان قادرینوآوری های صدرالمتالهین در تبیین فلسفی حشر نوشته محمدتقی رجائی و محمد موسوی بایگی