فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی

Islamic social studise

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی در حوزه علوم اجتماعی و علوم اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله از شماره ۸۹ دارای رتبه علمی ترویجی از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزه های علمیه گردید.

مقالات دانشجویان کارشناسی و ارشد بدون همراهی استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات