دوفصلنامه جستارهای تاریخ اسلام

Essays on the history of Islam

دوفصلنامه علمی " جستارهای تاریخ اسلام" با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته های تاریخی و به منظور تبادل افکار و اندیشه های پژوهشگران و صاحب نظران حوزه تاریخ به نشر آثار علمی می پردازد.

این نشریه علمی در سال ۱۴۰۰ با همت معاونت پژوهش و انجمن تاریخ جامعه الزهرا سلام الله علیها،مشغول به فعالیت شد و اولین شماره آن در فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰منتشر گردید.

این مجله به صورت دوفصلنامه، در سال دو شماره منتشر می کند.

در این فصلنامه مقالات علمی اصیل (Original Research Article) و مروری (Review Article) و نامه به سر دبیر (Short Article) در حیطه های زیر بررسی می شود:

نقش زنان در تاریخ اسلام

سبک زندگی و سیره اهل بیت علیهم السلام

نقش و جایگاه زنان در سیره معصومین علیهم السلام

تاریخ نگاری و روش شناسی تاریخی

جامعه شناسی تاریخی فلسفه تاریخ و مباحث نظری

علم تاریخ وضعیت دولت های شیعه و کاربرد آن در جهان امروز

بررسی انتقادی آثار تاریخی اندیشمندان مسلمان

مستشرقان و مطالعات اسلامی در غرب تاریخ اندیشه و فرق اسلامی جغرافیای تاریخی اسلامی

جامعه شناسی تاریخی مسلمانان و تاریخ اجتماعی

تاریخ تمدن اسلامی