خانم دکتر جمیله علم الهدی

Dr. Jamileh Alam al-Huda

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183748)

19
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی