آقای دکتر وحید شالچی

Dr. Vahid Shalchi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181663)

2
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی