آقای دکتر احسان آقا محمد آقایی

Dr. Ehsan Agha Mohammad Aghaei

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476533)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی