خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده

Dr. Fathiyeh Fattahizadeh

استاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183343)

10
107
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی