آقای دکتر جواد ایروانی

Dr. Javad Iravani

دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314649)

7
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی