آقای دکتر نور محمد یعقوبی

Dr. Nour Mohammad Yaghoubi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181855)

165
172

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی