خانم دکتر معصومه باقری

Dr. Masuomeh Bagheri

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184839)

25
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی