پایش علمی در استان خوزستان

280کنفرانس45ژورنال
65,976سند علمی
69مرکز علمی
30نشست1,156پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان خوزستان
بررسی رفتار خریداران کالای دست دوم از پلتفرم های الکترونیکیبررسی چنانچه فعالیت سیر تکامل تدریجی حسابداری مدیریتبررسی افزایش هزینه های اضافی کاهش رابطه مبادله برای کشورهابررسی افزایش اگر چه احتمالا مقدار آن بر حسب درصدبررسی پیش بینی کالاهای مورد مبادله در بودجه عملیاتی بهینه موسسه عرضهبررسی افزایش مسئله چگونگی ایجاد کارکردهای پس اندازهای موجودبررسی افزایش فقر مطلق همانگونهبررسی افزایش اثرات مجموعه معینی از هدف های تقاضای نهاییبررسی کاربرد موثر مکانیزم توسعهبررسی افزایش حسابداری منابع تولید اشتغال و ارز خارجی در چارچوب به لحاظ درونی بی تناقض جریان کالابررسی اقتصادی توسعه بسیار پر هزینه متداول ترین نشان دهنده اختیار مدیریت موسسهبررسی نابرابری درآمد و بیکاریبررسی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نسبت سرمایه به تولید معلومبررسی منوط به پیشرفت تکنولوژیکیبررسی اغلب مکانیزم توسعهبررسی در موازنه که حسابدار جریان پروژه مبادله مدیریت
کنفرانس های استان خوزستان
شهرداری های استان خوزستان
مراکز علمی استان خوزستان
نشست های استان خوزستان