پایش علمی در استان خوزستان

262کنفرانس34ژورنال
59,475سند علمی
69مرکز علمی
24نشست1,070پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان خوزستان
ارزیابی کارایی شرکت های دولتی با استفاده از تحلیل پوششی داده های ناقص و با خروجیهای نامطلوب (مطالعه موردی: شرکت های توزیع گاز استانی)بررسی عوامل موثر بر تجدید ارزیابی دارایی های ثابتبررسی نقش شبکه های اجتماعی برکاهش سکوت سازمانیشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان کارونبررسی تاثیر هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتیتجزیه و تحلیل رهبری استراتژیک برای تحول سازمانی و دلبستگی کارکنانبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهره وری سازمانی با رویکرد مروریتاثیر هموارسازی سود بر رابطه ریسک ویژه شرکت و تغییر مدیر عاملبررسی تاثیر نرخ بهره و اهرم مالی بر سطح نگهداشت وجه نقدبررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و به هنگام بودن ارائه گزارش حسابرسیمیزان استفاده از مدل های مدیریت سود در پژوهش های حسابداریبررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس و اظهار نظر حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننقش تولید و شرکت های دانش بنیان در اشتغال آفرینی رابطه اخلاق حرفه ای حسابرسی با کیفیت حسابرسی در حسابرسان شهر اهوازتاثیر تمرکز مشتریان بر سیاست های تامین مالی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده بازار
کنفرانس های استان خوزستان
شهرداری های استان خوزستان
مراکز علمی استان خوزستان
نشست های استان خوزستان